Maribel Díaz Ricart


mdiaz@clinic.cat

Titulaciones

 • Doctora en Farmàcia (1992)
 • Llicenciada en Farmàcia (1986)

Cargos principales

Responsable Hemostàsia

Hospital Clínic – Centre de Diagnòstic Biomèdic – Anatomia Patològica - Hematopatologia - Hemostàsia i Eritropatologia

Enlaces de interés

https://orcid.org/0000-0003-1122-0052

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=diaz-ricart

Área asistencial

 • Alteracions de l'hemostàsia: Diagnòstic
 • Funció plaquetària i fisiologia dels receptors plaquetaris
 • Marcadors de dany endotelial
 • Diagnòstic de la malaltia de von Willebrand
 • Diagnòstic de microangiopaties trombòtiques (MATs)
 • Defectes de senyalització intraplaquetaria

Área de investigación

 • Patologia de l'Hemostàsia Primària i la Coagulació: diàtesis hemorràgiques i trombosis
 • Mecanismes de senyalització intraplaquetaris durant l'activació en suspensió o per adhesió
 • Estratègies antiplaquetàries i antitrombòtiques
 • Disfunció endotelial asociada a la insuficiència renal crònica
 • Activació i dany endotelial en el trasplantament de progenitors hematopoètics
 • Disfunció endotelial i malalties cardiometabòliques
 • Mecanismes implicats en les microangiopaties trombòtiques (MATs)

Área docencia

 • Aspectes teòrico-pràctics bàsics de l'hemostàsia primària
 • Fisiopatologia de l'hemostàsia
 • Disfunció endotelial i paper en múltiples patologies