Investigació translacional en noves estratègies terapèutiques i diagnòstiques en malalties hepàtiques i vasculars

Línea de investigación

L'excel·lència al laboratori clínic ineludiblement està lligada a una investigació translacional de qualitat

Wladimiro Jiménez

Cap de Servei de Bioquímica i Genètica Molecular

Manuel Morales-Ruiz

Cap de Secció d'Hormones, Oncobiologia i Citocines

Presentació

Problema

Les malalties hepàtiques i cardíaques són un greu problema de salut a Occident, especialment a Europa. Són patologies molt prevalents i amb costos socials i econòmics elevats. El dany tissular hepàtic o cardíac crònic comporta el desenvolupament de la fibrosi tisular i de complicacions que poden derivar en patologies més severes com la cirrosi, el carcinoma hepatocel·lular, la insuficiència cardíaca i la mort sobtada. Tot i els avenços en la comprensió dels mecanismes cel·lulars i moleculars que governen el procés de fibrogènesi, encara no hi ha teràpies eficaces que frenin la seva progressió.

investigació

Aproximació

El grup aborda aquest problema des d'una òptica multifactorial, sobretot amb l'ús de la biologia molecular, la investigació centrada en la cerca de biomarcadors sanguinis i la nanomedicina. El principal objectiu és dissenyar teràpies i trobar biomarcadors que tinguin utilitat clínica en les malalties hepàtiques i cardíaques en humans.

Impacte

El tractament bàsic per a una persona amb insuficiència hepàtica/cardíaca aguda o crònica és el trasplantament, una solució compromesa per la disponibilitat d'òrgans. Per tant, cal identificar noves eines terapèutiques capaces d'aturar o revertir la progressió dels fenòmens que afavoreixen la fibrosi en aquestes malalties. La investigació del grup és altament translacional, perquè obre noves vies terapèutiques per a les malalties que cursen amb remodelat tissular anòmal.

Membres de l'equip

Wladimiro Jiménez
Gregori Casals
Manuel Morales-Ruiz
Marina Parra
Carmen Cano
Cristina Díez

Publicacions

Cerium Oxide Nanoparticles: Advances in Biodistribution, Toxicity, and Preclinical Exploration. 

Casals E, Zeng M, Parra-Robert M, Fernández-Varo G, Morales-Ruiz M, Jiménez W, Puntes V, Casals G.

Small. 2020 May;16(20):e1907322. doi: 10.1002/smll.201907322. Epub 2020 Apr 24.

PMID: 32329572 Review. 

 

Follow-Up After Myocardial Infarction to Explore the Stability of Arrhythmogenic Substrate: The Footprint Study. 

Jáuregui B, Soto-Iglesias D, Penela D, Acosta J, Fernández-Armenta J, Linhart M, Terés C, Syrovnev V, Zaraket F, Hervàs V, Prat-González S, Perea RJ, Morales-Ruiz M, Jiménez W, Lasalvia L, Bosch X, Ortiz-Pérez JT, Berruezo A.

JACC Clin Electrophysiol. 2020 Feb;6(2):207-218. doi: 10.1016/j.jacep.2019.10.002. Epub 2019 Nov 27.

PMID: 32081225 

 

Bespoken nanoceria: A new effective treatment in experimental hepatocellular carcinoma. 

Fernández-Varo G, Perramón M, Carvajal S, Oró D, Casals E, Boix L, Oller L, Macías-Muñoz L, Marfà S, Casals G, Morales-Ruiz M, Casado P, Cutillas PR, Bruix J, Navasa M, Fuster J, Garcia-Valdecasas JC, Pavel MC, Puntes V, Jiménez W.

Hepatology. 2020 Jan 21. doi: 10.1002/hep.31139. Online ahead of print.

PMID: 31961955 

 

Monocyte Subsets Are Differently Associated with Infarct Size, Left Ventricular Function, and the Formation of a Potentially Arrhythmogenic Scar in Patients with Acute Myocardial Infarction. 

Bosch X, Jáuregui B, Villamor N, Morales-Ruiz M, Ortiz-Pérez JT, Borràs R, Penela D, Soto-Iglesias D, Perea RJ, Doltra A, Prat-González S, Jiménez W, Mira Á, Lasalvia L, Berruezo A.

J Cardiovasc Transl Res. 2019 Dec 12. doi: 10.1007/s12265-019-09944-8. Online ahead of print.

PMID: 31833003 

 

Cerium Oxide Nanoparticles Protect against Oxidant Injury and Interfere with Oxidative Mediated Kinase Signaling in Human-Derived Hepatocytes. 

Carvajal S, Perramón M, Casals G, Oró D, Ribera J, Morales-Ruiz M, Casals E, Casado P, Melgar-Lesmes P, Fernández-Varo G, Cutillas P, Puntes V, Jiménez W.

Int J Mol Sci. 2019 Nov 27;20(23):5959. doi: 10.3390/ijms20235959.

PMID: 31783479 Free PMC article. 

 

Cerium oxide nanoparticles improve liver regeneration after acetaminophen-induced liver injury and partial hepatectomy in rats. 

Córdoba-Jover B, Arce-Cerezo A, Ribera J, Pauta M, Oró D, Casals G, Fernández-Varo G, Casals E, Puntes V, Jiménez W, Morales-Ruiz M.

J Nanobiotechnology. 2019 Oct 31;17(1):112. doi: 10.1186/s12951-019-0544-5.

PMID: 31672158 Free PMC article. 

 

Cerium oxide nanoparticles display antilipogenic effect in rats with non-alcoholic fatty liver disease. 

Carvajal S, Perramón M, Oró D, Casals E, Fernández-Varo G, Casals G, Parra M, González de la Presa B, Ribera J, Pastor Ó, Morales-Ruíz M, Puntes V, Jiménez W.

Sci Rep. 2019 Sep 6;9(1):12848. doi: 10.1038/s41598-019-49262-2.

PMID: 31492960 Free PMC article. 

 

Beyond the Scavenging of Reactive Oxygen Species (ROS): Direct Effect of Cerium Oxide Nanoparticles in Reducing Fatty Acids Content in an In Vitro Model of Hepatocellular Steatosis. 

Parra-Robert M, Casals E, Massana N, Zeng M, Perramón M, Fernández-Varo G, Morales-Ruiz M, Puntes V, Jiménez W, Casals G.

Biomolecules. 2019 Aug 29;9(9):425. doi: 10.3390/biom9090425.

PMID: 31470518 Free PMC article. 

 

Functionalized cerium oxide nanoparticles mitigate the oxidative stress and pro-inflammatory activity associated to the portal vein endothelium of cirrhotic rats. 

Ribera J, Rodríguez-Vita J, Cordoba B, Portolés I, Casals G, Casals E, Jiménez W, Puntes V, Morales-Ruiz M.

PLoS One. 2019 Jun 24;14(6):e0218716. doi: 10.1371/journal.pone.0218716. eCollection 2019.

PMID: 31233564 Free PMC article. 

 

Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin for Assessment of Acute Kidney Injury in Cirrhosis: A Prospective Study. 

Huelin P, Solà E, Elia C, Solé C, Risso A, Moreira R, Carol M, Fabrellas N, Bassegoda O, Juanola A, de Prada G, Albertos S, Piano S, Graupera I, Ariza X, Napoleone L, Pose E, Filella X, Morales-Ruiz M, Rios J, Fernández J, Jiménez W, Poch E, Torres F, Ginès P.

Hepatology. 2019 Jul;70(1):319-333. doi: 10.1002/hep.30592. Epub 2019 Apr 25.

PMID: 30810244 

 

A small population of liver endothelial cells undergoes endothelial-to-mesenchymal transition in response to chronic liver injury. 

Ribera J, Pauta M, Melgar-Lesmes P, Córdoba B, Bosch A, Calvo M, Rodrigo-Torres D, Sancho-Bru P, Mira A, Jiménez W, Morales-Ruiz M.

Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2017 Nov 1;313(5):G492-G504. doi: 10.1152/ajpgi.00428.2016. Epub 2017 Aug 10.

PMID: 28798084 

 

The Role of Akt in Chronic Liver Disease and Liver Regeneration. 

Morales-Ruiz M, Santel A, Ribera J, Jiménez W.

Semin Liver Dis. 2017 Feb;37(1):11-16. doi: 10.1055/s-0036-1597819. Epub 2017 Feb 15.

PMID: 28201844 Review. 

 

Identification of the potentially arrhythmogenic substrate in the acute phase of ST-segment elevation myocardial infarction. 

Penela D, Acosta J, Andreu D, Ortiz-Perez JT, Bosch X, Perea RJ, de Caralt TM, Fernández-Armenta J, Soto-Iglesias D, Prat-Gonzalez S, Borràs R, Mont L, Hervas V, Morales-Ruiz M, Jiménez W, Mira A, Donnelly J, Ekinci O, Lasalvia L, Berruezo A.

Heart Rhythm. 2017 Apr;14(4):592-598. doi: 10.1016/j.hrthm.2017.01.019. Epub 2017 Jan 17.

PMID: 28104481 

 

Prognostic value of plasma apelin concentrations at admission in patients with ST-segment elevation acute myocardial infarction. 

Sans-Roselló J, Casals G, Rossello X, González de la Presa B, Vila M, Duran-Cambra A, Morales-Ruiz M, Ferrero-Gregori A, Jiménez W, Sionis A.

Clin Biochem. 2017 Apr;50(6):279-284. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2016.11.018. Epub 2016 Nov 24.

PMID: 27889567 

 

Plasma copeptin as biomarker of disease progression and prognosis in cirrhosis. 

Solà E, Kerbert AJ, Verspaget HW, Moreira R, Pose E, Ruiz P, Cela R, Morales-Ruiz M, López E, Graupera I, Solé C, Huelin P, Navarro AA, Ariza X, Jalan R, Fabrellas N, Benten D, de Prada G, Durand F, Jimenez W, van der Reijden JJ, Fernandez J, van Hoek B, Coenraad MJ, Ginès P.

J Hepatol. 2016 Nov;65(5):914-920. doi: 10.1016/j.jhep.2016.07.003. Epub 2016 Jul 12.

PMID: 27422752 

 

Characterization of Inflammatory Response in Acute-on-Chronic Liver Failure and Relationship with Prognosis. 

Solé C, Solà E, Morales-Ruiz M, Fernàndez G, Huelin P, Graupera I, Moreira R, de Prada G, Ariza X, Pose E, Fabrellas N, Kalko SG, Jiménez W, Ginès P.

Sci Rep. 2016 Aug 31;6:32341. doi: 10.1038/srep32341.

PMID: 27578545 Free PMC article. 

 

Utility of galectin-3 in predicting post-infarct remodeling after acute myocardial infarction based on extracellular volume fraction mapping. 

Perea RJ, Morales-Ruiz M, Ortiz-Perez JT, Bosch X, Andreu D, Borras R, Acosta J, Penela D, Prat-González S, de Caralt TM, Martínez M, Morales-Romero B, Lasalvia L, Donnelly J, Jiménez W, Mira A, Mont L, Berruezo A.

Int J Cardiol. 2016 Nov 15;223:458-464. doi: 10.1016/j.ijcard.2016.08.070. Epub 2016 Aug 8.

PMID: 27544605 

 

Urine Monocyte Chemoattractant Protein-1 Is an Independent Predictive Factor of Hospital Readmission and Survival in Cirrhosis. 

Graupera I, Solà E, Fabrellas N, Moreira R, Solé C, Huelin P, de la Prada G, Pose E, Ariza X, Risso A, Albertos S, Morales-Ruiz M, Jiménez W, Ginès P.

PLoS One. 2016 Jun 30;11(6):e0157371. doi: 10.1371/journal.pone.0157371. eCollection 2016.

PMID: 27359339 Free PMC article. 

 

Sipa1l1 is an early biomarker of liver fibrosis in CCl4-treated rats. 

Marfà S, Morales-Ruiz M, Oró D, Ribera J, Fernández-Varo G, Jiménez W.

Biol Open. 2016 Jun 15;5(6):858-65. doi: 10.1242/bio.018887.

PMID: 27230648 Free PMC article. 

 

Neutrophil gelatinase-associated lipocalin is a biomarker of acute-on-chronic liver failure and prognosis in cirrhosis. 

Ariza X, Graupera I, Coll M, Solà E, Barreto R, García E, Moreira R, Elia C, Morales-Ruiz M, Llopis M, Huelin P, Solé C, Fabrellas N, Weiss E, Nevens F, Gerbes A, Trebicka J, Saliba F, Fondevila C, Hernández-Gea V, Fernández J, Bernardi M, Arroyo V, Jiménez W, Deulofeu C, Pavesi M, Angeli P, Jalan R, Moreau R, Sancho-Bru P, Ginès P; CANONIC Investigators, EASL CLIF Consortium.

J Hepatol. 2016 Jul;65(1):57-65. doi: 10.1016/j.jhep.2016.03.002. Epub 2016 Mar 14.

PMID: 26988732 

 

Akt-mediated foxo1 inhibition is required for liver regeneration. 

Pauta M, Rotllan N, Fernández-Hernando A, Langhi C, Ribera J, Lu M, Boix L, Bruix J, Jimenez W, Suárez Y, Ford DA, Baldán A, Birnbaum MJ, Morales-Ruiz M, Fernández-Hernando C.

Hepatology. 2016 May;63(5):1660-74. doi: 10.1002/hep.28286. Epub 2015 Dec 18.

PMID: 26473496 Free PMC article. 

 

Lack of a 5.9 kDa peptide C-terminal fragment of fibrinogen α chain precedes fibrosis progression in patients with liver disease. 

Marfà S, Crespo G, Reichenbach V, Forns X, Casals G, Morales-Ruiz M, Navasa M, Jiménez W.

PLoS One. 2014 Oct 2;9(10):e109254. doi: 10.1371/journal.pone.0109254. eCollection 2014.

PMID: 25275549 Free PMC article. 

 

Overexpression of angiopoietin-2 in rats and patients with liver fibrosis. Therapeutic consequences of its inhibition. 

Pauta M, Ribera J, Melgar-Lesmes P, Casals G, Rodríguez-Vita J, Reichenbach V, Fernandez-Varo G, Morales-Romero B, Bataller R, Michelena J, Altamirano J, Jiménez W, Morales-Ruiz M.

Liver Int. 2015 Apr;35(4):1383-92. doi: 10.1111/liv.12505. Epub 2014 Mar 11.

PMID: 24612347 

 

Factors involved in extracellular matrix turnover in human derived cardiomyocytes. 

Casals G, Fernández-Varo G, Melgar-Lesmes P, Marfà S, Reichenbach V, Morales-Ruiz M, Jiménez W.

Cell Physiol Biochem. 2013;32(5):1125-36. doi: 10.1159/000354513. Epub 2013 Nov 11.

PMID: 24247107 

 

Impaired liver regeneration in Ldlr-/- mice is associated with an altered hepatic profile of cytokines, growth factors, and lipids. 

Pauta M, Rotllan N, Vales F, Fernandez-Hernando A, Allen RM, Ford DA, Marí M, Jiménez W, Baldán A, Morales-Ruiz M, Fernández-Hernando C.

J Hepatol. 2013 Oct;59(4):731-7. doi: 10.1016/j.jhep.2013.05.026. Epub 2013 May 24.

PMID: 23712050 Free PMC article. 

 

Bacterial lipopolyshaccaride inhibits CB2 receptor expression in human monocytic cells. 

Reichenbach V, Muñoz-Luque J, Ros J, Casals G, Navasa M, Fernández-Varo G, Morales-Ruiz M, Jiménez W.

Gut. 2013 Jul;62(7):1089-91. doi: 10.1136/gutjnl-2012-303662. Epub 2013 Jan 24.

PMID: 23348962 No abstract available. 

 

Adenoviral dominant-negative soluble PDGFRβ improves hepatic collagen, systemic hemodynamics, and portal pressure in fibrotic rats. 

Reichenbach V, Fernández-Varo G, Casals G, Oró D, Ros J, Melgar-Lesmes P, Weiskirchen R, Morales-Ruiz M, Jiménez W.

J Hepatol. 2012 Nov;57(5):967-73. doi: 10.1016/j.jhep.2012.07.012. Epub 2012 Jul 20.

PMID: 22820479 

 

Admission B-type natriuretic peptide retains prognostic value in patients with acute coronary syndrome and preserved left ventricular ejection fraction. 

Casals G, Azzalini L, Tomas C, Marfa S, Morales-Ruiz M, Heras M, Jimenez W, Sionis A.

Int J Cardiol. 2012 Jul 26;158(3):459-60. doi: 10.1016/j.ijcard.2012.05.020. Epub 2012 May 26.

PMID: 22633662 Clinical Trial. No abstract available. 

 

Increased nitric oxide production in lymphatic endothelial cells causes impairment of lymphatic drainage in cirrhotic rats. 

Ribera J, Pauta M, Melgar-Lesmes P, Tugues S, Fernández-Varo G, Held KF, Soria G, Tudela R, Planas AM, Fernández-Hernando C, Arroyo V, Jiménez W, Morales-Ruiz M.

Gut. 2013 Jan;62(1):138-45. doi: 10.1136/gutjnl-2011-300703. Epub 2012 Jan 20.

PMID: 22267600 

 

Prevention of fibrosis progression in CCl4-treated rats: role of the hepatic endocannabinoid and apelin systems. 

Reichenbach V, Ros J, Fernández-Varo G, Casals G, Melgar-Lesmes P, Campos T, Makriyannis A, Morales-Ruiz M, Jiménez W.

J Pharmacol Exp Ther. 2012 Mar;340(3):629-37. doi: 10.1124/jpet.111.188078. Epub 2011 Dec 7.

PMID: 22160265 

 

Circulating CO3-610, a degradation product of collagen III, closely reflects liver collagen and portal pressure in rats with fibrosis. 

Segovia-Silvestre T, Reichenbach V, Fernández-Varo G, Vassiliadis E, Barascuk N, Morales-Ruiz M, Karsdal MA, Jiménez W.

Fibrogenesis Tissue Repair. 2011 Aug 3;4:19. doi: 10.1186/1755-1536-4-19.

PMID: 21813019 Free PMC article. 

Principals prestacions utilitzades

NT-proBNP
FIB-4
ELF
PIIINP
Galectina-3
MR-proANP
metal·loproteïnasa 1
metal·loproteïnasa 2
metalloproteïnasa 9, 
TIMP-1
Copeptina
NGAL
PLGF
sFlt1
VEGF
Obtenció de perfils de biomarcadors mitjançant espectrometria de masses i Luminex

Patents

1. - Inventor: Manuel Morales Ruiz i Wladimiro Jiménez 
-Títol: Mètodes de tractament de la hipertensió portal. 
-Nombre de registre: 200300280

2. - Inventor: Manuel Morales Ruiz. 
-Títol: Diagnostic method for detecting and threating post-infarct myocardium remodeling and diffuse myocardial fibrosi. 
-Nombre de registre: PCT/US2017/029459

3. -Inventor: Wladimiro Jiménez
-Títol Ceria nanoparticles per utilitzar en el tractament d'hepatocel·lullar carcinoma
-Nombre de registre: WO2017EP57570 20170330
 

Altres línies estratègiques de recerca