Estudi dels mecanismes moleculars implicats en el desenvolupament i progressió de les neoplàsies

Línea de investigación

Entendre els mecanismes que causen les malalties, especialment al càncer, és la via per millorar el diagnòstic i obtenir el tractament més adequat per a cada malalt

Elías Campo

Director de l'IDIBAPS i de la FCRB

Presentació

Problema

El grup treballa per entendre els mecanismes moleculars implicats en el desenvolupament i la progressió de les neoplàsies limfoides, uns càncers molt heterogenis i relativament freqüents que afecten la sang, els ganglis limfàtics i altres òrgans en forma de leucèmies o limfomes.

El seu objectiu és descobrir els mecanismes que transformen les cèl·lules limfoides per millorar el diagnòstic d'aquests tumors, predir-ne l'evolució i identificar els tractaments més eficaços.

investigació

 

Aproximació

L'aproximació del grup per entendre la complexitat de les neoplàsies limfoides és multidisciplinar, amb microscòpia avançada, seqüenciació d'ADN i ARN amb tecnologies de nova generació, bioxips i anàlisis bioinformàtiques.

Dur a terme aquests estudis en teixits i cèl·lules que els mateixos malalts han cedit a la investigació. I també recorre a models animals ia cultius cel·lulars que reprodueixen al laboratori les malalties que analitza.

Totes les dades experimentals que obté les combina amb les observacions clíniques dels malalts, i amb aquests resultats el grup dissenya assaigs i models aptes per a la pràctica clínica.

Impacte

El grup ha identificat i descrit algunes neoplàsies limfoides poc conegudes. Ha definit com funcionen dos oncogens, la ciclina D1 i la SOX11, implicats en el desenvolupament del limfoma de les cèl·lules del mantell, i ha descrit la seqüència del genoma complet i les alteracions epigenòmiques de la leucèmia limfàtica crònica i del limfoma de cèl·lules del mantell .

També ha dissenyat assaigs per millorar el diagnòstic de diversos limfomes a la pràctica clínica i ha identificat nous mecanismes que poden actuar com a dianes en el tractament.

Membres de l'equip

Elías Campo
Olga Balagué Ponz
Sílvia Beà
Luis Hernández
Pedro Jares
Antonio Martínez
Blanca González
Daniel Martinez

Publicacions

PI3Kδ inhibition reshapes follicular lymphoma-immune microenvironment cross talk and unleashes the activity of venetoclax.

Serrat N, Guerrero-Hernández M, Matas-Céspedes A, Yahiaoui A, Valero JG, Nadeu F, Clot G, Di Re M, Corbera-Bellalta M, Magnano L, Rivas-Delgado A, Enjuanes A, Beà S, Cid MC, Campo E, Montero J, Hodson DJ, López-Guillermo A, Colomer D, Tannheimer S, Pérez-Galán P.

Blood Adv. 2020 Sep 8;4(17):4217-4231. doi: 10.1182/bloodadvances.2020001584.

 

IgCaller for reconstructing immunoglobulin gene rearrangements and oncogenic translocations from whole-genome sequencing in lymphoid neoplasms.

Nadeu F, Mas-de-Les-Valls R, Navarro A, Royo R, Martín S, Villamor N, Suárez-Cisneros H, Mares R, Lu J, Enjuanes A, Rivas-Delgado A, Aymerich M, Baumann T, Colomer D, Delgado J, Morin RD, Zenz T, Puente XS, Campbell PJ, Beà S, Maura F, Campo E. 

Nat Commun. 2020 Jul 7;11(1):3390. doi: 10.1038/s41467-020-17095-7.

 

Chronic lymphocytic leukemia: from molecular pathogenesis to novel therapeutic strategies.

Delgado J, Nadeu F, Colomer D, Campo E.

Haematologica. 2020 Jul 2:haematol.2019.236000. doi: 10.3324/haematol.2019.236000. 

 

Genomic and epigenomic insights into the origin, pathogenesis and clinical behavior of mantle cell lymphoma subtypes.

Nadeu F, Martin-Garcia D, Clot G, Díaz-Navarro A, Duran-Ferrer M, Navarro A, Vilarrasa-Blasi R, Kulis M, Royo R, Gutiérrez-Abril J, Valdés-Mas R, López C, Chapaprieta V, Puiggròs M, Castellano G, Costa D, Aymerich M, Jares P, Espinet B, Muntañola A, Ribera-Cortada I, Siebert R, Colomer D, Torrents D, Gine E, López-Guillermo A, Küppers R, Martin-Subero I, Puente XS, Beà S, Campo E.

Blood. 2020 Jun 25:blood.2020005289. doi: 10.1182/blood.2020005289. 

 

HHV8-positive, EBV-positive Hodgkin lymphoma-like large B cell lymphoma: expanding the spectrum of HHV8 and EBV-associated lymphoproliferative disorders.

Sanchez S, Veloza L, Wang L, López M, López-Guillermo A, Marginet M, Martínez A, Balagué O,Campo E.

Int J Hematol. 2020 Jun 11:1-7. doi: 10.1007/s12185-020-02897-8. 

 

Pan-cancer analysis of whole genomes.

ICGC/TCGA Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes Consortium.Nature. 2020 Feb;578(7793):82-93. doi: 10.1038/s41586-020-1969-6. Epub 2020 Feb 5.PMID: 32025007

 

Minimal spatial heterogeneity in chronic lymphocytic leukemia at diagnosis.

Nadeu F, Royo R, Maura F, Dawson KJ, Dueso-Barroso A, Aymerich M, Pinyol M, Beà S, López-Guillermo A, Delgado J, Puente XS, Campo E.

Leukemia. 2020 Jul;34(7):1929-1933. doi: 10.1038/s41375-020-0730-3.

 

Cryptic insertions of the immunoglobulin light chain enhancer region near CCND1 in t(11;14)-negative mantle cell lymphoma.

Fuster C, Martín-Garcia D, Balagué O, Navarro A, Nadeu F, Costa D, Prieto M, Salaverria I, Espinet B, Rivas-Delgado A, Terol MJ, Giné E, Forcada P, Ashton-Key M, Puente XS, Swerdlow SH, Beà S,Campo E.

Haematologica. 2020 Aug;105(8):e408-e411. doi: 10.3324/haematol.2019.237073. 

 

Increased tumour angiogenesis in SOX11-positive mantle cell lymphoma.

Petrakis G, Veloza L, Clot G, Gine E, Gonzalez-Farre B, Navarro A, Bea S, Martínez A, Lopez-Guillermo A, Amador V, Ribera-Cortada I, Campo E.

Histopathology. 2019 Nov;75(5):704-714. doi: 10.1111/his.13935. 

 

CCND2 and CCND3 hijack immunoglobulin light-chain enhancers in cyclin D1- mantle cell lymphoma

Martín-Garcia D, Navarro A, Valdés-Mas R, Clot G, Gutiérrez-Abril J, Prieto M, Ribera-Cortada I, Woroniecka R, Rymkiewicz G, Bens S, de Leval L, Rosenwald A, Ferry JA, Hsi ED, Fu K, Delabie J, Weisenburger D, de Jong D, Climent F, O'Connor SJ, Swerdlow SH, Torrents D, Beltran S, Espinet B, González-Farré B, Veloza L, Costa D, Matutes E, Siebert R, Ott G, Quintanilla-Martinez L, Jaffe ES, López-Otín C, Salaverria I, Puente XS, Campo E, Beà S.

Blood. 2019 Feb 28;133(9):940-951. doi: 10.1182/blood-2018-07-862151.

 

A gene signature that distinguishes conventional and leukemic nonnodal mantle cell lymphoma helps predict outcome.

Clot G, Jares P, Giné E, Navarro A, Royo C, Pinyol M, Martín-Garcia D, Demajo S, Espinet B, Salar A, Ferrer A, Muntañola A, Aymerich M, Rauert-Wunderlich H, Jaffe ES, Connors JM, Gascoyne RD, Delabie J, López-Guillermo A, Ott G, Wright GW, Staudt LM, Rosenwald A, Scott DW, Rimsza LM, Beà S, Campo E.

Blood. 2018 Jul 26;132(4):413-422. doi: 10.1182/blood-2018-03-838136. 

 

Clinical impact of the subclonal architecture and mutational complexity in chronic lymphocytic leukemia.

Nadeu F, Clot G, Delgado J, Martín-García D, Baumann T, Salaverria I, Beà S, Pinyol M, Jares P, Navarro A, Suárez-Cisneros H, Aymerich M, Rozman M, Villamor N, Colomer D, González M, Alcoceba M, Terol MJ, Navarro B, Colado E, Payer ÁR, Puente XS, López-Otín C, López-Guillermo A, Enjuanes A, Campo E.

Leukemia. 2018 Mar;32(3):645-653. doi.org/10.1038/leu.2017.291

 

Integrating genomic alterations in diffuse large B-cell lymphoma identifies new relevant pathways and potential therapeutic targets.

Karube K, Enjuanes A, Dlouhy I, Jares P, Martin-Garcia D, Nadeu F, Ordóñez GR, Rovira J, Clot G, Royo C, Navarro A, Gonzalez-Farre B, Vaghefi A, Castellano G, Rubio-Perez C, Tamborero D, Briones J, Salar A, Sancho JM, Mercadal S, Gonzalez-Barca E, Escoda L, Miyoshi H, Ohshima K, Miyawaki K, Kato K, Akashi K, Mozos A, Colomo L, Alcoceba M, Valera A, Carrió A, Costa D, Lopez-Bigas N, Schmitz R, Staudt LM, Salaverria I, López-Guillermo A, Campo E.

Leukemia. 2018 Mar;32(3):675-684.  doi: 10.1038/leu.2017.251.  

 

The 2016 revision of the World Health Organization classification of lymphoid neoplasms

Swerdlow S.H., Campo E., Pileri S.A., Lee Harris N., Stein H., Siebert R., Advani R., Ghielmini M., Salles G.A., Zelenetz A.D., Jaffe E.S.

Blood. 2016 May 19;127(20):2375-90.  doi: 10.1182/blood-2016-01-643569.

 

Clinical impact of clonal and subclonal TP53, SF3B1, BIRC3, NOTCH1 and ATM mutations in chronic lymphocytic leukemia

Nadeu F, Delgado J, Royo C, Baumann T, Stankovic T, Pinyol M, Jares P, Navarro A, Martín-García D, Beà S, Salaverria I, Oldreive C, Aymerich M, Suárez-Cisneros H, Rozman M, Villamor N, Colomer D, López-Guillermo A, González M, Alcoceba M, Terol MJ, Colado E, Puente XS, López-Otín C, Enjuanes A, Campo E.

Blood. 2016 Apr 28;127(17):2122-30. doi: 10.1182/blood-2015-07-659144.

 

Non-coding recurrent mutations in chronic lymphocytic leukaemia

Puente XS, Beà S, Valdés-Mas R, Villamor N, Gutiérrez-Abril J, Martín-Subero JI, Munar M, Rubio-Pérez C, Jares P, Aymerich M, Baumann T, Beekman R, Belver L, Carrio A, Castellano G, Clot G, Colado E, Colomer D, Costa D, Delgado J, Enjuanes A, Estivill X, Ferrando AA, Gelpí JL, González B, González S, González M, Gut M, Hernández-Rivas JM, López-Guerra M, Martín-García D, Navarro A, Nicolás P, Orozco M, Payer ÁR, Pinyol M, Pisano DG, Puente DA, Queirós AC, Quesada V, Romeo-Casabona CM, Royo C, Royo R, Rozman M, Russiñol N, Salaverría I, Stamatopoulos K, Stunnenberg HG, Tamborero D, Terol MJ, Valencia A, López-Bigas N, Torrents D, Gut I, López-Guillermo A, López-Otín C, Campo E.

Nature. 2015 Oct 22;526(7574):519-24. doi: 10.1038/nature14666. 

 

Landscape of somatic mutations and clonal evolution in mantle cell lymphoma

Bea, Silvia; Navarro, Alba; Salaverria, Itziar; Martin-Garcia, David; Jares, Pedro; Gine, Eva; Nadeu, Ferran; Conde, Laura; Juan, Manel; Clot, Guillem; Lopez-Guerra, Monica; Moros, Alexandra; Roue, Gael; Aymerich, Marta; Villamor, Neus; Martinez, Antonio; Valera, Alexandra; Amador, Virginia; Hernandez, Luis; Rozman, Maria; Colomer, Dolors; Lopez-Guillermo, Armando; Campo, Elias.

Proc Natl Acad Sci U S A.  2013 Nov 5;110(45):18250-5.  doi: 10.1073/pnas.1314608110.

 

Whole-genome sequencing identifies recurrent mutations in chronic lymphocytic leukaemia

Pinyol M; Conde, Laura; Villamor, Neus; Jares, Pedro; Bea, Silvia; Juan, Manel; Lopez-Guerra, Monica; Colomer, Dolors; Navarro, Alba; Aymerich, Marta; Rozman, Maria; Hernandez, Jesus M; Hernandez L; Yaguee, Jordi; de Sanjose, Silvia; Lopez-Guillermo, Armando; Montserrat, Emili; Campo, Elias.

Nature. 2011 Jun 5;475(7354):101-5.  doi: 10.1038/nature10113.

Principals prestacions utilitzades

Anàlisi Genscan 
Quantificació SOX11, medul·la òssia
Quantificació SOX11, sang perifèrica
Estudi de gens de fusió de neoplàsies mieloides per NGS  
Estudi mutacional de neoplàsies mieloides per NGS    
Estudi mutacional i de gens de fusió de neoplàsies mieloides per NGS
Extracció de DNA, sang perifèrica 
Extracció de RNA, sang perifèrica
Mielograma (extracció, processament i diagnòstic), aspirat de medul·la òssia
Estudi del mieloma múltiple i GMSI, medul·la òssia
Estudi de la leucèmia aguda, sang perifèrica o medul·la òssia
Poblacions limfocitàries, sang perifèrica o medul·la òssia
Síndrome limfoproliferativa B, sang perifèrica o medul·la òssia
Síndrome limfoproliferativa T, sang perifèrica o medul·la òssia
Malaltia mínima residual per a seguiment de les síndromes limfoproliferatives, sang perifèrica o aspirat de medul·la òssia
Malaltia mínima residual per a seguiment de la leucèmia aguda, aspirat de medul·la òssia
Cariotip oncohematològic
Estudis de FISH. Estudi de translocacions en teixits, sang perifèrica, empremtes i líquids biològics 
Reordenament BCL-2/JH t(14;18) (regió mcr) (PCR), sang perifèrica
Gen PML-RAR t(15;17) (PCR quantitativa)
Gen RUNX1-RUNX1T1 t(8;21) (RT-PCR)
Gen TEL-RUNX1 t(12;21) (PCR quantitativa)
Gen CBFB-MYH11 inv(16) (PCR quantitativa)
Gen E2A-PBX1 t(1;19)(PCR quantitativa)
Mutacions del gen NPM (PCR)
Mutació FLT3-ITD (RT-PCR)
Mutació FLT3 TKD
Mutacions IDH1
Mutacions IDH2
Mutacions CEBPA
Mutacions TP53
Gen BCR-ABL t(9;22) (RT-PCR)
Gen BCR-ABL t(9;22) (PCR quantitativa)
Mutació JAK2 (V617F) (PCR)
Mutacions de Calreticulina (CALR)
Mutació de MPL
Gen FIPIL1-PDGFRA (RT-PCR)
Mutacions SF3B1
Mutació KIT D816V, medul·la òssia
Clonalitat Immunoglobulines -IgH (regió FR1) (PCR)
Clonalitat Immunoglobulines -IgH (regió FR2) (PCR)
Clonalitat Immunoglobulines-IgH (regió FR3) (PCR)
Clonalitat  cadenes lleugeres (kappa i lambda)
Estudi mutacional del gen de les immunoglobulines
Reordenament genètic del receptor de cèl·lules T (TCR) (cadena gamma) (PCR), sang perifèrica
Reordenament genètic del receptor de cèl·lules T (TCR) (cadena beta) (PCR)
Reordenament BCL-1/JH t(11;14) (PCR)
Reordenament BCL-2/JH t(14;18) (regió mcr) (PCR)
Mutació MYD88 L265P
Expressió de ciclina D1 (PCR quantitativa)
Mutacions STAT3
Mutacions STAT5b

Patents

Method for determining lymphoma type
Inventors: Elías Campo, Andreas Rosenwald, Randy Gascoyne, Timothy Greiner, Dennis Weisenburger, Erlend B. Smeland, Jan Delabie, German Ott, Rita Braziel, Elaine S. Jaffe, Kai Fu, Wing Chan, Joo Song, James R. Cook
Priority number: US 62/519,728
Priority date: 14/06/2017
PCT number: PCT/US2018/036084
PCT submission date: 05/06/2018
Patent publication code: WO2018231589
Patent publication date: 20/12/2018
Owner(s): UB, IDIBAPS, HCB, et al.


Evaluation of mantle cell lymphoma and methods related thereto
Inventors: Elías Campo, et al.
Priority number: US62325213
Priority date: 20/04/2016
PCT number: PCT/US2017/028628
PCT submission date: 20/04/2017
Patent publication code: WO2017184861
Patent publication date: 26/10/2017
Owner(s):HCB et al.


Methods for selecting and treating lymphoma types by means expression profiling
Inventors: Elías Campo, et al.
Priority number: US61/900,553
Priority date: 06/11/2013
PCT number: PCT/US2014/064161
PCT submission date: 05/11/2014
Patent publication code: WO2015069790
Patent publication date: 14/05/2015
Owner(s): HCB et al.

Method to predict the clinical evolution of a patient suffering from chronic lymphocytic leukemia (CLL)
Inventors: José Ignacio Martín-Subero, Elías Campo, Carlos López
Priority number: EP12382391
Priority date: 11/10/2012
PCT number: PCT/EP2013/071065
PCT submission date: 09/10/2013
Patent publication code: WO2014056986
Patent publication date: 17/04/2014
Owner(s): UB, U. Oviedo, HCB
 

Altres línies estratègiques de recerca