Disseny de nous agents antimicrobians

Línea de investigación

Per combatre la resistència bacteriana als antibiòtics necessitem desesperadament dissenyar i desenvolupar nous antibiòtics davant de bacteris multiresistents

Jordi Vila

Cap del Servei de Microbiologia

Presentació

Problema

La mortalitat actual atribuïda a les infeccions ocasionades per bacteris multiresistents a nivell europeu és de 35.000 morts/any i globalment és d'aproximadament 700.000. En un estudi d'O'Neill van calcular que si no es prenguin mesures la mortalitat a nivell global l'any 2050 seria de 10 milions.

investigació

Aproximació

La majoria de països de tot el món han desenvolupat i implementat plans dacció per contenir lincrement de les infeccions ocasionades per bacteris multiresistents. La majoria de mesures tenen com a finalitat principal fer un ús més racional dels antibiòtics, així com disminuir la disseminació dels ceps multiresistents. L'any 2017 l'OMS va llançar el missatge que per a un grup de bacteris multiresistents necessitàvem desesperadament el desenvolupament de nous antibiòtics. Al nostre grup estem utilitzant quatre aproximacions terapèutiques enfront de bacteris multiresistents: 1. Disseny i desenvolupament experimental de pèptids amb activitat antibacteriana; 2. Pèptids cíclics com a inhibidors de mecanismes de resistència (sistemes d'expulsió activa); 3. Molècules híbrides pèptids penetrants amb ARN antisentit i 4. Sistema CRISPR.

Impacte

Es pretén obtenir molècules amb activitat antibacteriana per permetin el tractament de les infeccions ocasionades per bacteris pa-resistents (resistents a tots els antibiòtics) amb la potencial disminució de la mortalitat ocasionada per aquests bacteris.

Membres de l'equip

Jordi Vila
Julià Gonzàlez
Grup d'investigadors d'ISGlobal

Publicacions

López Y, Tato M, Gargallo-Viola FD, Cantón R, Vila J, Zsolt I.Comparative activity of ozenoxacin and other quinolones in Staphylococcus aureus strains overexpressing the efflux pumps encoding genes mepA and norA. International Journal of Antimicrobial Agents (2020) Jul 10:106082. doi: 10.1016/j.ijantimicag. 2020.106082. 

Tudó G, Lopez-Gavin A, Portell-Buj E, Freixes J, Vila J, Roman A, Monté MR, Gonzalez-Martin J. In Vitro activity of a novel quinolone UB-8902, against ofloxacin-resistant Mycobacterium tuberculosis isolates.  Microbial Drug Resistance  (2020) Mar 10. doi: 10.1089/mdr.2019.0367.

van Belkum A, Bachmann TT, Luedke G, Lisby G, Kahlmeter G, Mohess A, Becker K, Hays JP, Woodford N, Mitsakakis K, Moran-Gilad J, Vila J, Peter H, Rex J, Dunne WM on behalf of the JPIAMR AMR-RDT Working Group. Developmental roadmap for antimicrobial susceptibility testing systems, Nature Reviews Microbiology (2019) 17: 51-62.

Vila J, Hebert AA, Torrelo A, López Y, Tato M, García-Castillo M, Cantón R. Ozenoxacin: a review of preclinical and clinical efficacy. Expert Review in Anti-Infect Therapy (2019) 17: 159-168..

Morrissey, I.; Cantón, R.; Vila, J.; Gargallo-Viola, D.; Zsolt, I.; García-Castillo, M.; López, Y. Microbiological profile of ozenoxacin. Future Microbiology (2019) 14:773-787.

Vila J, Moreno-Morales J, Ballesté-Delpierre C.Current landscape in the discovery of novel antibacterial agents. Clinical Microbiology and Infection (2019) Sep 28. pii: S1198-743X (19) 30500-2. doi: 10.1016/j.cmi.2019.09.015.

López Y, Tato M, Gargallo-Viola D, Cantón R, Vila J, Zsolt I. Mutant prevention concentration of ozenoxacin for quinolone-susceptible or –resistant Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis.  PLoS One. 2019 Oct 9;14(10):e0223326.

Vila J. Microbiota transplantation and/or CRISPR-Cas in the battle against antimicrobial resistance. Clinical Microbiology and Infection  (2018) 24; 684-686.

Cantón R, Morrisey I, Vila J, Tato M, García-Castillo M, López Y, Gargallo-Viola D, Zsolt Y. Comparative in vitro antibacterial activity of ozenoxacin against Gram-positive clinical isolates. Future Microbiology (2018) 13: 3-19.

Pascual, C.; Vergara A.; Vila, J. Intestinal microbiota and antibiotic resistance: Perspectives and solutions. Human Microbiome Journal (2018) 9: 11-15.

Patents

Institucions: UBAR - Universitat de Barcelona / FCRB - Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica / HCPB - Hospital Clínic de Barcelona
Títol: Peptidic compounds used as antibacterial agents. 
Autors:  Francesc Rabanal Anglada; Yolanda Cajal Visa; Ariadna Grau Campistany; Jordi Vila Estapé; Xavier Vila Farrés
Data: 10 April 2014
Número: PCT/ES2014/70286

Institucions: HVR – Hospital Verge del Roci / ISGlobal – Institut de Salut Global de Barcelona / HCPB - Hospital Clínic de Barcelona / Institut de Recerca Biomèdica
Títol: Pepetides against outer membrane protein (OmpA) to treat infections causades per Gram-negative pathogens. 
Autors: Younes Smani, Jeronimo Pachón, Ernest Giralt, Meritxell Teixidó, Jordi Vila Estapé; Xavier Vila Farrés
Data: 25 September 2015
Número: PCT/EP2015/072166

Altres línies estratègiques de recerca