Classificació de cèl·lules sanguínies anormals mitjançant models de machine learning i les seves aplicacions al diagnòstic

Línea de investigación

El desenvolupament de metodologies computacionals proporciona a l'especialista del laboratori clínic eines de suport a la detecció i diagnòstic de diagnòstic de leucèmies, limfomes, síndromes mielodisplàsiques i altres malalties que cursen amb alteracions quantitatives i morfològiques de les cèl·lules sanguínies.

Anna Merino (Clínic)

Consultora Senior Laboratori Core-Servei de Bioquímica i Genètica Molecular

José Rodellar (UPC)

Professor Matemàtiques UPC

Presentació

Problema

Determinades malalties hematològiques, com són les leucèmies i limfomes, són malalties greus que poden aparèixer a totes les edats i la prevalença de les quals augmenta amb l'edat. En aquest sentit, a l'any 2018 més de 300.000 morts s'han associat a la leucèmia aguda. La leucèmia aguda mieloide és un càncer agressiu amb 3,7 nous casos per 100.000 habitants per any i amb una supervivència als 5 anys de només el 19% a Europa. Per al diagnòstic inicial de les esmentades malalties és crucial l'anàlisi morfològica de les cèl·lules sanguínies circulants en sang perifèrica, encara que aquest estudi presenta un cert grau de subjectivitat i requereix experiència i habilitat elevada.

investigació

 

Aproximació

El grup de recerca multidisciplinar aborda el problema de la classificació automàtica de cèl·lules sanguínies anormals en malalties hematològiques greus i no hematològiques (malària, COVID-19) mitjançant eines computacionals basades en machine learning. L'impacte més recent respecte a la utilització de tècniques de deep learning a diferents àrees de la medicina ha motivat que el nostre objectiu se centri en el disseny de models de classificació automàtica d'imatges i anàlisi de dades basades en aquestes tecnologies.

Impacte

Models automàtics per al reconeixement d'imatges de cèl·lules sanguínies anormals poden ser de gran utilitat com a suport diagnòstic a l'especialista del laboratori, ja que permeten la detecció objectiva d'anomalies morfològiques característiques de malalties greus. El diagnòstic precoç d'aquestes malalties contribueix a un tractament precoç i millora el seu pronòstic.

Membres de l'equip

Anna Merino
José Rodellar
Angel Molina
Laura Boldú
Andrea Acevedo
Santiago Alferes

Publicacions

Alférez S, Merino A, Acevedo A, Puigví L, Rodellar J. Colour clustering segmentation framework for image analysis of malignant lymphoid cells in peripheral blood. Med Biol Eng Comput. 2019, https://doi.org/10.1007/s11517-019-01954-7.

Puigví L, Merino A, Alférez S, Boldú L, Acevedo A, Rodellar J. Quantitative cytologic descriptors to differentiate CLL, Sézary, granular, and villous lymphocytes through image analysis. J Clin Pathol. 2019; DOI: 10.1093/AJCP/AQZ025.

Molina A, Alcaraz J, Guiñón L, Pérez A, Segurana A, Reverter JC, Bedini JL, Merino A. Study of the analytical performance at different concentrations of hematological parameters using Spanish EQAS data. Clin Chem Lab Med, 2019. Doi: 10.1515/cclm-2019-0108.

Oliver-Caldes A, González-Farré B, Merino A, Rozman M. Carcinocytaemia in an advanced stage of invasive ductal carcinoma of the breast. Br J Haematol. 2019; 185(1): 8. 

Boldú L, Merino A, Alférez S, Molina A, Acevedo A, Rodellar J. Automatic recognition of different types of acute leukaemia in PB by image analysis. J. Clin Pathol, 2019. doi:10.1136/jclinpath-2019-205949.

Acevedo A, Alférez S, Merino A, Puigví L, Rodellar J. Recognition of PB cell images using convolutional neural networks. Comp Meth Prog Biomed, 2019.doi.org/10.1016/j.cmpb.2019.105020.

Vicente-Steijn R, Tomé A, Maduell F, Xipell M, Castro P, Molina A, Merino A. Green inclusions in neutrophils: A critical finding that must be reported. Int J Lab Hematol. 2019 Dec 24. doi: 10.1111/ijlh.13138. 

A Molina, S Alférez, L Boldú, A Acevedo, J Rodellar, A Merino. Sequential classification system for recognition of malaria infection using peripheral blood cell images. J Clin Pathol 2019; doi:10.1136/jclinpath-2019-206419.

N Raskilova, M Cuatrecasas, A Molina, M Rodrigo, L Moreira, J Laguna, M Rodríguez, FM Pérez, JC Laguna and A Merino. Signet ring cell carcinocythaemia in an advanced gastric carcinoma. Int J Lab Hem 2020; DOI: 10.1111/ijlh.13259.

 A Acevedo, A Merino, S Alférez, A Molina, L Boldú, J Rodellar. A dataset of microscopic peripheral blood cell images for development of automatic recognition systems.  Data_in-Brief 2019; https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.105474

M Delgado-Ortet, A Molina, S Alférez, J Rodellar and A Merino.  A deep learning approach for segmentation of red blood cell images and malaria detection. Entropy 2020; 22(6), 657; https://doi.org/10.3390/e22060657

J Alcaraz, A Molina, J Laguna, M Rodríguez, JL Bedini, A Merino. Peripheral blood morphology review and diagnostic proficiency evaluation by a new Spanish EQAS during the period 2011-2019. Int J Lab Hematol 2020. DOI: 10.1111/ijlh.13319

Principals prestacions utilitzades

Hemograma
Fórmula leucocitària manual
Morfologia de sang perifèrica
Estudi del frotis de sang

Patents

Títol: Mètode implementat per ordinador per a reconeixement i classificació de cèl·lules sanguínies anormals i programes informàtics per dur a terme el mètode
Inventors:  S. Alferes, A. Merino, J. Rodellar, L. Mujica, M. Ruiz
Número de registre: P201331348


Projecte en curs: 2020-2023
Ministry of Science and Innovation of Spain, amb referència PID2019-104087RB-I00.

Altres línies estratègiques de recerca