Model de gestió

El model d'organització del CDB es va implantar l'any 2000 amb una orientació cabdal al client i basat en criteris tecnològics. L'objectiu fonamental d'aquest model és respondre a la necessitat d'optimitzar recursos i alhora garantir el desenvolupament tecnològic més avançats en assistència i investigació.

Aquest model d‟organització permet potenciar, d‟una banda, l‟eficiència en la gestió dels recursos humans i tecnològics, i de l‟altra, la dedicació de recursos a proves especials, en desenvolupament o poc freqüents. La visió transversal del CDB i la coresponsabilització en la gestió de tots els facultatius són elements clau en aquest model, davant de la clàssica organització de serveis i especialitats mèdiques independents.

Al nostre model d'organització, els serveis del CDB es responsabilitzen de desenvolupar al màxim nivell el coneixement de l'especialitat i s'interrelacionen de forma contínua amb l'Àrea Operativa CORE i l'Àrea Operativa CORE Biologia Molecular per assegurar l'obtenció de resultats amb la millor qualitat analítica i científica. Els resultats són sempre validats clínicament per facultatius especialistes de cada àmbit.

L'alta capacitació i el grau de coneixement dels professionals, i la utilització de les tècniques més avançades en el camp de l'assistència i de la investigació, permet assegurar una cartera de serveis que inclou les proves i els estudis amb més valor diagnòstic, desenvolupats amb el màxim nivell tècnic i científic, i amb un servei al client que incorpora l'assessorament i orientació en la interpretació dels resultats.