Servei de Microbiologia

Prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment de les malalties d'origen infecciós

Unitat de Parasitologia

 

A la Secció de Parasitologia realitzem els diagnòstics parasitològics: microscòpic, immunològic i molecular de les principals malalties produïdes per paràsits (parasitosi):

Amb la base de la tecnologia utilitzada, la nostra activitat s'estructura en:

  • Parasitosis autòctones
  • Parasitosi importades
  • Parasitosis nosocomials en pacients immunocompromesos
  • Parasitosis zoonòtiques

 

Servei de microbiologia

 

Col·laborem especialment amb el Servei de Salut Internacional, el Servei de Malalties Infeccioses i amb la Coordinació de Trasplantaments de l'Hospital Clínic de Barcelona, ​​i proporcionem també assistència diagnòstica a laboratoris d'altres centres.

Dr. Jordi Vila
Cap de Servei

Recursos de coneixement

Actualitat