Servei de Microbiologia

Prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment de les malalties d'origen infecciós

Secció de Bacteriologia 

 

L'objectiu principal de la Secció de Bacteriologia és oferir un diagnòstic directe ràpid de les malalties bacterianes i fúngiques alhora que integra les noves tecnologies disponibles que permeten millorar la qualitat assistencial del malalt. Aquesta visió queda reflectida en l'evolució de l'estructura i els fluxos de treball que donen sortida a l'alta càrrega de la rutina diària.

 

Servei de microbiologia

 

La rutina diària de la secció de Bacteriologia està centrada en dos focus de màxima activitat: el processament de mostres (sembradora-incubadora automàtica) i la identificació i sensibilitat antibiòtica dels aïllaments bacterians significatius (espectrometria de masses i Phoenix). La secció està estructurada per aconseguir una coordinació i assignació de recursos humans òptima, per tal de no saturar aquests dos centres d'activitat assistencial. La comunicació entre les diferents seccions és fonamental. Per exemple, la incorporació recent del sistema Kiestra (2016), una cadena automatitzada per processar mostres microbiològiques com les orines i els frotis ens permet, de manera relativament simple, donar sortida a les més de 30.000 mostres de urinocultiu i frotis que es processen anualment.

Les mostres rebudes es processen als diferents laboratoris que treballen conjuntament amb l'àrea de sensibilitat antibiòtica i identificacions per aconseguir un diagnòstic tan ràpid com sigui possible.

La secció s'estructura en les àrees d'activitat següents:

  • Mostres respiratòries: diagnòstic de les infeccions per patògens respiratoris.
  • Hemocultius i líquids estèrils: diagnòstic etiològic de les sepsis, així com el diagnòstic de la meningitis bacteriana i altres infeccions de líquids orgànics.
  • Cultius de diversos, frotis i exsudats: diagnòstic de diverses síndromes i processos infecciosos d'una àmplia varietat de productes patològics.
  • Urocultius: estudi del sediment d'orina i els urocultius.
  • Coprocultius: Diagnòstic etiològic convencional i molecular de les enteritis agudes i de la diarrea del viatger, a més de la detecció de la toxina de Clostridiodes diffcile.
  • Malalties de transmissió sexual: diagnòstic etiològic de les infeccions genitals.
  • Micobacteris: diagnòstic de la tuberculosi. La Unitat de Micobacteris disposa d'instal·lacions i mesures de bioseguretat especials.
  • Identificació bacteriana i sensibilitat antimicrobiana: determinació de la sensibilitat a agents antibacterians i antifúngics.
  • Epidemiologia: estudi de la relació genètica entre bacteris per a la investigació de brots epidèmics.
  • Micologia: diagnòstic de les micosis.

Dr. Climent Casals 
Cap de la Secció de Bacteriologia

Recursos de coneixement

Actualitat