Servei de Microbiologia

Prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment de les malalties d'origen infecciós

Gaudim de reconegut prestigi en l'àmbit de la recerca, tant pel desenvolupament de projectes de disseny propi com en col·laboració amb altres grups nacionals i internacionals.

La nostra activitat investigadora se centra principalment en l'aplicació dels coneixements microbiològics a l'àmbit clínic, desenvolupant-se en diverses àrees:

 • Noves tècniques diagnòstiques.
 • Coneixement de la patogènia en les malalties infeccioses.
 • Estudi molecular de la resistència als antimicrobians.
 • Nous patògens i microorganismes importats.
 • Estudi del Microbioma.

 

Servei de microbiologia

 

Línies de recerca

 • Mecanismes de resistència de M. tuberculosi.
 • Bases moleculars en la resistència als antibiòtics en bacteris multiresistents.
 • Disseny de nous agents antimicrobians.
 • Tècniques moleculars en el diagnòstic virològic de la infecció respiratòria.
 • Marcadors de diagnòstic i seguiment en la infecció vírica del pacient immunodeprimit.
 • Patogènia dels virus de les hepatitis B i C.
 • Avaluació de limitacions i oportunitats de l'estudi del microbioma com a paràmetre clínic.
 • Avaluació de limitacions i oportunitats de l'ús de la seqüenciació massiva per al diagnòstic microbiològic.
 • Avaluació dels perfils de donant sa i identificació de superdonants.
 • Estudi de la diversitat microbiana intestinal i el dany endotelial a la COVID19.
 • Estudi de la diversitat microbiana intestinal i el risc de la colonització per bacteris multiresistents al malalt crític.
 • Estudi de la diversitat microbiana vaginal a l'amenaça de l'atur prematur.
 • Avaluació de la lipocalina-2 com a marcador d'infecció bacteriana en líquids estèrils.
 • Avaluació del trasplantament fecal en malalts amb infecció recurrent per C.difficile.
 • Avaluació del trasplantament fecal en malalts amb infecció urinària recurrent.

Recursos de coneixement

Actualitat