Servei de Microbiologia

Prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment de les malalties d'origen infecciós

El Servei de Microbiologia proporciona informació eficaç per a la prevenció, el diagnòstic, el tractament i el seguiment de les malalties d'origen infecciós.

Utilitzem els darrers avenços científics en els camps de la bacteriologia, virologia, micologia i parasitologia, a més de les metodologies clàssiques de cultius, antibiogrames, serologia i altres.

També fem servir tècniques d'última generació en biologia molecular com l'amplificació, la detecció, la quantificació, la seqüenciació i l'anàlisi filogenètica d'àcids nucleics.

 

 

 

Jordi Vila Estapé
Cap de Servei

 

L'últim any

413.205
Determinacions de SARS-COV2
5.273
Diagnòstic molecular d'infeccions respiratòries
5.300
Diagnòstic molecular de Gastroenteritis Aguda

 

Àrees d'excel·lència

El Servei de Microbiologia participa activament en el desenvolupament de les següents àrees d'excel·lència del CDB.

Seccions

El Servei de Microbiologia consta de dues seccions, Bacteriologia i Virologia, i una Unitat de Parasitologia.

Bacteriologia
Virologia
Parasitologia

Línies estratègiques de recerca

 

Gaudim de reconegut prestigi en l'àmbit de la recerca, tant pel desenvolupament de projectes de disseny propi com en col·laboració amb altres grups nacionals i internacionals.

 

Veure línies de recerca

Veure més sobre tecnologia

Recursos de coneixement

Actualitat