Servei d'Immunologia

Diagnòstic, monitorització i seguiment del sistema immunitari en malalties immunomediades i trasplantament d'òrgans, així com la realització i el desenvolupament de noves teràpies cel·lulars contra el càncer.

Secció d'Immunoteràpia

 

La secció d'Immunoteràpia és la més recentment incorporada al Servei d'Immunologia del CDB. Ens encarreguem de les monitoritzacions de diverses immunoteràpies, la resposta a fàrmacs i la producció per a teràpia cel·lular, incloent teràpia antitumoral (que inclou des de l'ús de cèl·lules dendrítiques, a la teràpia CART, passant pels TILs). La secció compta amb 5 àrees d'especialització: Monitorització d'immunoteràpia, resposta a fàrmacs i immunoal·lèrgia, teràpia amb cèl·lules dendrítiques, Teràpia TILs i Teràpia CART, i 3 especialistes en immunologia a càrrec de les mateixes.

 

 

Dra. Mariona Pascal  
Cap de Secció

 

Servei d'Immunologia

 

Tècniques destacades

 

Producció de Limfòcits T amb Receptors antigènics quimèrics (CARTs)

Permeten a partir de sang perifèrica, produir limfòcits T generalment autòlegs amb capacitat de reconèixer i eliminar el tumor. El desenvolupament de l'Assaig Fase I CART19 (ARI0001) per al tractament de leucèmies de cèl·lules B (especialment leucèmica limfoblàstica aguda) i limfomes, ha estat sens dubte l'aspecte més rellevant i reeixit de la secció pel que fa a la producció, però també en desenvolupament i innovació de productes terapèutics propis. Actualment s'iniciarà l'Assaig a Fase II CART19 ARI0001 amb 10 hospitals de la resta de l'Estat, i també en paral·lel s'han iniciat noves aproximacions amb teràpia CAR com l'Assaig a Fase I CART-BCMA (ARI0002h) en mieloma múltiple.

Producció de Limfòcits infiltrants de Tumor (TILs)

Aquesta és una proposta en marxa per aconseguir poder emprar aquests TILs (Tumor Infiltrating Lymphocytes) autòlegs que permeten ser emprats en el tractament de carcinomes i neoplàsies amb accés sobre mostres de tumor inicial o metàstasi. Actualment a l'hospital s'iniciarà el desenvolupament de l'Assaig Fase I de limfòcits infiltrants de tumor a càncer de Mama.

Immunoteràpia Tolerogènica

Amb l'experiència d'un dels components integrants de l'equip de la secció, el Dr. Benítez al camp de les DC tolorogèniques (ha portat a terme ja 3 assaigs amb DC tolorogèniques avalats per l'AEMPS), la possibilitat de modular la resposta immunitària no desitjable (autoimmunitat o inflamació que genera patologia) es converteix en una opció que es considera clau a l'àrea de la Immunoteràpia. Aquesta àrea ha d'arribar a donar suport al control del rebuig posttrasplantament d'òrgans, una de les activitats clau del nostre hospital.

Àrea de Monitorització de la Immunoteràpia

Estudis d'immunogenicitat de fàrmacs biològics i seguiment de les poblacions cel·lulars per a la monitorització de l'efecte i la resposta immunològica en el pacient de les teràpies immunomoduladores

Estudi de Repertori BCR i TCR per tècniques de seqüenciació massiva

Medició quantitativa i precisa del repertori de receptors de cèl·lules B i T (BCR i TCR, respectivament) del sistema immunològic adaptatiu mitjançant Next Generation Sequencing. Té aplicació en diferents àrees, com ara immunologia, immunoteràpia, autoimmunitat, trasplantament, resposta a infeccions, etc. És una eina molt important en la investigació del càncer i altres malalties immunomediades.

Resposta cel·lular a Virus, especialment SARS-CoV2

Es tracta d'un assaig de diagnòstic in vitro que mesura la resposta dels limfòcits T a diferents antígens del virus SARS-Cov2 mitjançant diferents tècniques com ELISPOT i la citometria de flux. S'utilitza per evidenciar la resposta immunològica davant del virus, i és especialment útil en aquells pacients en què la serologia és negativa però hi ha una evidència d'infecció viral.

 

Recerca

 

  • Cerca de noves dianes antigèniques en oncologia i malalties hematològiques per al desenvolupament de noves teràpies cel·lulars.
  • Desenvolupament de noves aproximacions terapèutiques basades en teràpia cel·lular per a tumors sòlids.
  • Optimització de tècniques de laboratori per a detecció d'antigenicitat en teràpies avançades.
  • Estudi de biomarcadors en immunoteràpia cel·lular.
  • Ús de tècniques avançades per a la caracterització i monitorització de la resposta immune en teràpies avançades.
  • Cerca de nous marcadors diagnòstics en la malaltia al·lèrgica, en concret al·lèrgia alimentària i hipersensibilitat a fàrmacs
  • Estudi dels mecanismes implicats en l'al·lèrgia alimentària en context de cofactor

 

L'activitat investigadora de la Secció d'Immunoteràpia es basa fonamentalment en dades del grup IDIBAPS "Immunogenètica i Immunoteràpia de la resposta autoinflamatòria i immune" (Àrea 1: "Mecanismes d'Agressivitat Biològica i Resposta") dirigits pel Dr. Manel Juan fins ara cap i principal promotor de la secció d'immunoteràpia. Es tracta d'un grup consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya com a grup d'excel·lència (Consolidated Research Groups, 2017 SGR 01539) que compta amb múltiples projectes públics finançats contínuament com per organismes nacionals com FIS/ISCIII o marató de TV3. Com a principal contribució al camp de la recerca, destaca el projecte de desenvolupament de CARTs, especialment CART19 per al tractament de la leucèmia i els limfomes B; i el grup de recerca IDIBAPS: Immunoal·lèrgia respiratòria clínica i experimental (IRCE). (Zona 2; Líder del grup: Dr. Joaquim Mullol. grup acreditat per la Generalitat de Catalunya, SGR14 i SGR17) i com a membre de la Xarxa ARADyAL (Xarxa d'Asma, Reaccions Adverses i Al·lèrgies) d'ISCIII, més enllà de consolidar les seves línies de recerca sobre bases moleculars de l'al·lèrgia, pot aportar noves fonts de finançament i nous projectes especialment a les àrees de seguiment i estudi de les respostes immunitàries vinculades a les teràpies avançades i la immunogenicitat.

 

Docència

 

Participem de manera activa en la formació de residents BIR, FIR, MIR del servei, així com altres residents i especialistes procedents d'altres centres de Catalunya, Espanya i internacionals

La secció participa en diferents formacions de postgrau impartint diferents assignatures amb contingut sobre el sistema immunològic, però és rellevant destacar el contingut docent específic sobre teràpies avançades al Màster in Translational Medicine al Mòdul I Key Biological processes in human disease and application of advanced therapies. També alguns membres de la secció impartim docència universitària a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB) a l'assignatura d'Immunologia de segon curs de la Llicenciatura de Medicina, així com de post-grau al Màster de Malalties Autoimmunes, Màster Interuniversitari d'Immunologia UB i UAB.

L'any 2019 vam realitzar el primer curs de formació de formadors en immunoteràpia avalat per la Societat Espanyola d'Immunologia, C2C “Immunoteràpia Cel·lular a la Clínica”.

 

Recursos de coneixement

Actualitat