Servei d'Immunologia

Diagnòstic, monitorització i seguiment del sistema immunitari en malalties immunomediades i trasplantament d'òrgans, així com la realització i el desenvolupament de noves teràpies cel·lulars contra el càncer.

Secció d'Immunologia del Trasplantament

 

La Secció d'Immunologia del Trasplantament és el laboratori de referència per al trasplantament d'òrgan sòlid a Catalunya gràcies a un conveni específic amb el CatSalut que el reconeix com a Laboratori d'Histocompatibilitat de Catalunya (LHC) per als trasplantaments d'òrgans. Aquest conveni comporta donar servei a tots els equips de trasplantament d‟òrgans dels nou hospitals trasplantadors de Catalunya.

 

 

Eduard Palou 
Cap de Secció d'Immunologia del Trasplantament

 

Així, en aquest laboratori es fan els estudis d'histocompatibilitat de tots els donants i receptors d'òrgan sòlid de Catalunya (determinació d'al·loanticossos, tipificació HLA). A més, la secció és dipositària de la llista d'espera de receptors renals i realitza les guàrdies de trasplantament per a la tipificació dels donants cadavèrics, la selecció dels receptors més idonis immunològicament i les proves creuades pre-trasplantament. Alhora, participa en el seguiment post-trasplantament, contribuint al diagnòstic del rebuig en els malalts trasplantats. Com a laboratori de referència per al trasplantament d‟òrgans a Catalunya, el laboratori és responsable, juntament amb l‟Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), del manteniment de la llista d‟espera de pacients renals de Catalunya i de la coordinació de la distribució de ronyons per a trasplantament a Catalunya.

 

Servei d'Immunologia

 

D'altra banda, en aquesta secció també es fa la tipificació HLA d'alta resolució per a la selecció dels donants compatibles als pacients candidats a trasplantament de progenitors hematopoètics de l'Hospital Clínic i d'altres hospitals. Així mateix, també es dóna servei de tipificació HLA al Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) per al trasplantament de progenitors hematopoètics. Finalment, a la secció també es realitzen els estudis de tipificació HLA que contribueixen al diagnòstic de malalties que presenten associació amb determinats al·lels HLA, malalties que són generalment d'origen autoimmunitari.

 

Tècnica destacada

 

La tècnica que, en última instància, permet prendre una decisió per dur a terme o no la realització d'un trasplantament és la prova creuada o Cross-match. Aquesta tècnica consisteix a simular al laboratori el que succeirà quan s'implanti l'òrgan al receptor. Així, s'enfronten les cèl·lules del donant amb el sèrum del receptor per detectar l'existència d'anticossos contra el donant ja preexistents al receptor. La presència d'aquests anticossos donant-específics comporta més risc de rebuig humoral o intervingut per anticossos i de la pèrdua de l'empelt.

Hi ha diverses tecnologies que permeten fer aquesta determinació. La tècnica clàssica de microlimfocitotoxicitat dependent de complement (CDC) és poc sensible però molt rellevant clínicament, ja que permet predir un risc alt de rebuig hiperagut. També és possible utilitzar la citometria de flux que aporta més sensibilitat i més objectivitat en la interpretació del resultat. Finalment, també es realitza el Cross-match virtual, en què realment no s'efectua una tècnica de laboratori sinó que es creua informació ja coneguda anteriorment: es combina el coneixement de les especificitats HLA contra les quals van dirigits els anticossos del receptor amb la tipificació HLA del donant. Això permet determinar si algun dels anticossos detectats és específic de donant i així predir com es comportarà una prova creuada real.

Servei d'Immunologia

 

Recerca

 

Els àmbits de la investigació a la secció estan íntimament relacionats amb la seva activitat assistencial. Així, es participa en estudis en col·laboració amb els equips clínics de trasplantament contribuint amb l'avaluació immunològica basada en els estudis en histocompatibilitat que es realitzen al nostre laboratori (determinació d'al·loanticossos, tipificació HLA).

També es realitza la tipificació HLA en estudis immunogenètics de les malalties de base immunitària, especialment malalties autoimmunes, en col·laboració amb els diferents grups clínics que porten pacients amb aquest tipus de patologia (serveis de neurologia, nefrologia, malalties autoimmunes,. .).

D'altra banda, en col·laboració amb la unitat de trasplantament renal s'està duent a terme un projecte que té com a objectiu l'ús de la teràpia cel·lular en el tractament del rebuig intervingut per anticossos al trasplantament renal. Aquest projecte està basat en l'aplicació de la tecnologia CAR a la generació de cèl·lules citotòxiques amb capacitat d'eliminar les cèl·lules productores d'al·loanticossos en els pacients sensibilitzats. L'existència de la Secció d'Immunoteràpia al mateix Servei d'Immunologia, pionera en l'ús de la tecnologia CAR, ha permès abordar aquest projecte. Aquest projecte està finançat per un ajut de l'Institut de Salut Carles III/FIS (PI17/00078), per una Beca de Recerca Bàsica de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears (ACMCB17) i per una Beca de la Fundació Catalana de Trasplantament 2019 per a la contractació d'un becari.

 

Docència

 

Des de la secció s'organitza anualment el curs "Histocompatibilitat del Laboratori a la Clínica, HL2C", en què participen com a professors el personal facultatiu i tècnic de la secció. Els directors actuals són el Dr. C. Serra, el Dr. J. L. Caro i el Dr. E. Palou. Es tracta d'un curs que es duu a terme des de l'any 2011, adreçat als professionals implicats en el trasplantament tant facultatiu com tècnic. L'objectiu del curs és millorar la capacitat dels assistents per implementar, optimitzar i interpretar les tècniques d'histocompatibilitat i la seva integració al procés de trasplantament d'òrgans i de progenitors hematopoètics. La secretaria tècnica del curs la porta Aula Clínic, a través de la qual es fan les inscripcions (www.aulaclinic.com).

A nivell de la formació de Residents, la secció rep un resident anual de primer any de l'especialitat d'Immunologia a qui forma en immunologia del trasplantament i al que capacita per fer guàrdies de trasplantament supervisades durant la resta de la residència. També es formen residents d'immunologia d'altres hospitals que no tenen activitat d'histocompatibilitat als serveis.

D'altra banda, també es participa en la docència de pregrau i postgrau en assignatures de pregrau de Medicina i en diversos màsters de postgrau en els àmbits de la immunologia i del trasplantament i la immunogenètica. Finalment, cal destacar que hi ha una col·laboració amb els equips clínics de trasplantament en les activitats de formació, tant en relació amb els equips de l'Hospital Clínic com amb els altres hospitals als quals es dóna servei.

 

Recursos de coneixement

Actualitat