Laboratori Core

Laboratori central automatitzat que integra les àrees de Bioquímica General, Bioquímica Especial, Hematologia, Citologia i Hemostàsia, Immunoanàlisi, Assistència Continuada i Urgències i Laboratori davaluació externa de la qualitat en Hematologia.

Hematologia, Citologia i Hemostàsia

 

Es divideix en dues àrees principals: l'àrea d'automatització, formada per l'Hematimetria automatitzada, basada en l'ús de citòmetres de flux i l'Hemostàsia, basada en l'ús de coagulòmetres automàtics, i l'àrea de Citologia Manual basada en anàlisi microscòpica manual i automatitzada d'extensions de sang perifèrica i líquids biològics.

L'examen morfològic de sang perifèrica i líquids biològics és clau per orientar el diagnòstic de diverses malalties, tant hematològiques com no hematològiques.

 

 

Dra. Anna Merino i Dr. Ángel Molina. Responsables de l'àrea de Hematologia, Citologia i Hemostàsia. Laboratori Core.

 

Hematologia

Recompte cel·lular i mesurament de magnituds hematològiques juntament amb l'examen morfològic de frotis de sang perifèrica per a la detecció d'alteracions de l'hematopoesi i la realització de l'orientació diagnòstica inicial dels pacients. La detecció de cèl·lules anormals i les possibles alteracions de la morfologia eritrocitària permeten realitzar el diagnòstic diferencial de les malalties hematològiques i neoplàsies limfoides amb expressió en sang perifèrica. La Unitat també és responsable de l'anàlisi morfològica dels líquids biològics (pleural, ascític, LCR i articular), ja que l'examen citològic inicial permet la detecció de cèl·lules malignes degudes a la infiltració del líquid per cèl·lules neoplàsiques.

hematologia_citologia_hemostàsia

Equipament de l'àrea d'hematologia:

  • 4 analitzadors Advia 2120 de Siemens
  • 2 extensors-tenyidors Sysmex (SP1000 i SP10)
  • 1 analitzador de microscòpia digital de sang perifèrica Cellavision DM96
  • 1 analitzador VesMatic CUBE 200 de Menarini
  • 1 analitzador HPLC Adams HA-8180V de Menarini
  • 1 analitzador HPLC Adams HA-8180T de Menarini Coagulació

Avaluació global de la coagulació sanguínia al laboratori. Per això es determina el Temps de Protrombina i el Temps de Tromboplastina Parcial Activada, els quals, es complementen amb el recompte de plaquetes en sang perifèrica, dímer D, la quantificació de fibrinogen i la realització del Temps de Trombina o el Temps de reptilasa. Aquestes proves tenen l'objectiu de valorar el control del tractament anticoagulant oral (antagonistes de la vitamina K) o intravenós (heparina sòdica no fraccionada), el cribratge preoperatori i l'estudi de la diàtesi hemorràgica congènita o adquirida.

Equipament de l'àrea de coagulació:

  • 2 coagulòmetres CS-5100 de Sysmex

 

Recursos de coneixement

Actualitat