Laboratori Core

Laboratori central automatitzat que integra les àrees de Bioquímica General, Bioquímica Especial, Hematologia, Citologia i Hemostàsia, Immunoanàlisi, Assistència Continuada i Urgències i Laboratori davaluació externa de la qualitat en Hematologia.

El personal de Laboratori Core participa en programes de docència en diferents àmbits, que tenen l'objectiu de formar professionals interessats en les diferents àrees del laboratori on el Core desenvolupa la seva activitat.

Grau

El Laboratori Core col·labora en l'activitat docent dels graus de Medicina, Ciències Biomèdiques, Enginyeria Biomèdica, Farmàcia i Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i en l'ensenyament dels cicles de formació Professional de Grau Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic. Hi ha convenis de pràctiques amb diferents centres formatius.

Màsters

El Servei compta amb un professor associat i dos professors clínics que pertanyen als Departaments de Biomedicina i Medicina de la Universitat de Barcelona. Els facultatius del Servei participen, a més, com a personal docent a diferents Màsters i Cursos.

Formació de residents

El Laboratori Core participa en la formació de residents de Bioquímica Clínica. Les dues places de residents de Bioquímica Clínica que s'ofereixen cada any poden procedir dels graus de Medicina, Farmàcia, Química i Biologia (MIR, FIR, QIR i BIR). Durant el primer any del seu període de formació, els residents es formen i participen de les activitats del Core. A més, a causa del caràcter innovador del laboratori, és habitual rebre també residents de centres nacionals i internacionals que sol·liciten estades formatives per ampliar els seus coneixements.

Formació continuada

El Laboratori Core té un programa de formació continuada propi per a l'actualització dels coneixements de tot el personal. D'aquesta manera, els membres del Core participen en cursos organitzats pel mateix laboratori, així com en activitats i congressos organitzats per societats científiques de les quals forma part l'especialitat o per associacions de tècnics de laboratori.

De forma setmanal i en l'àmbit del laboratori d'urgències tots els facultatius i residents que fan guàrdies participen en una sessió on s'actualitzen coneixements i processos i s'hi exposen els casos més rellevants que s'han produït durant la setmana prèvia.

També s'organitzen visites programades de personal d'altres centres hospitalaris, de la indústria del diagnòstic in vitro i de participants als programes de grau i postgrau en què està inclòs el laboratori.

Periòdicament, els facultatius del nostre servei organitzen una sèrie de cursos dels que destaquem:

  • Curs de Bioquímica, microbiologia i citologia de líquids biològics
  • Curs de Citologia de sang perifèrica
  • Curs d'Urgències al laboratori clínic

Recursos de coneixement

Actualitat