Laboratori Core

Laboratori central automatitzat que integra les àrees de Bioquímica General, Bioquímica Especial, Hematologia, Citologia i Hemostàsia, Immunoanàlisi, Assistència Continuada i Urgències i Laboratori davaluació externa de la qualitat en Hematologia.

Bioquímica General

 

A l'àrea de Bioquímica General es reben mostres d'activitat programada la finalitat de les quals és el diagnòstic i seguiment de les diferents patologies: renal, hepàtica, pancreàtica, hematològica, oncològica, etc.

 

 

Dra. Nayra Rico. Responsable de làrea de Bioquímica General. Laboratori Core.

El Laboratori Core compta amb les darreres novetats en tecnologia d'automatització. Un exemple és l'analitzador Atellica Solution que ha permès canviar la forma de treball a l'àrea de Bioquímica i Immunoanàlisi simplificant els processos i millorant el temps de resposta, especialment de les mostres urgents.

La secció de Bioquímica General compta amb els autoanalitzadors Atellica Solution que utilitzen la metodologia basada en espectrofotometria d'absorció molecular i immunoturbidimentria per a l'anàlisi bioquímica.

bioquímica_general

Com a proves destacables, entre d'altres, podem trobar:

Medició de proves toxicològiques com l'Etil glucurònid en orina, que permet detectar consum d'etanol fins a 72 hores prèvies a l'anàlisi. També es realitza la determinació de cotinina, metabòlit de la nicotina. A més de les tècniques de cribratge clàssiques.

Medició de la PCR d'alta sensibilitat: es tracta d'un marcador de risc cardiovascular el mesurament del qual s'ha de fer en situació metabòlicament estable.

Perfil lipídic complet: realitzant el mesurament de colesterol total, triglicèrids, cHDL, cLDL calculat i cLDL mesurament directe, Apolipoproteïna A1, Apolipoproteïna B, Lipoproteïna (a) i PCR d'alta sensibilitat.

Equipament:

  • 1 Atellica Solution SCI
  • 2 Atellica Solution SCCI

 

Recursos de coneixement

Actualitat