Laboratori Core

Laboratori central automatitzat que integra les àrees de Bioquímica General, Bioquímica Especial, Hematologia, Citologia i Hemostàsia, Immunoanàlisi, Assistència Continuada i Urgències i Laboratori davaluació externa de la qualitat en Hematologia.

Bioquímica Especial

 

A la unitat de Bioquímica Especial es realitzen les determinacions següents:

Anàlisi de diverses magnituds bioquímiques mitjançant nefelometria, com ara cadenes lleugeres Kappa i Lambda, receptor soluble de la transferrina, beta trace, ceruloplasmina, alfa1-glicoproteïna àcida i alfa1-antitripsina, entre d'altres.

Realització del proteinograma en sèrum per electroforesi capil·lar, i proteinograma en orina i altres líquids biològics per electroforesi en gel.

Anàlisi bàsica d'orina. Aquesta anàlisi inclou un perfil bàsic d'orina (tira reactiva), que en cas de ser patològic comporta la realització del sediment urinari automatitzat, on es valora la presència d'hematies, leucòcits, bacteris, llevats, vidres, cilindres, cèl·lules epitelials i mucina.

Bioquímica especial

Equipament de l'àrea de Bioquímica Especial:

  • 1 analitzador Capillarys 2 (electroforesi capil·lar), Sèbia.
  • 1 analitzador Hydrasys 2 SCAN (electroforesi en gel), Sèbia.
  • 1 analitzador BN II (nefelometria), Siemens.
  • 1 analitzador AutionMAX AX-4030 (analitzador de tires d'orina) + SediMax (analitzador automàtic de sediment urinari), Menarini.

Dra. Mari Carmen Salgado. Responsable de làrea de Bioquímica Especial. Laboratori Core.

Recursos de coneixement

Actualitat