Laboratori Core de Biologia Molecular

Àrea operativa altament automatitzada que centralitza les principals tècniques de biologia molecular associades a proves de diagnòstic del CDB.

Àrea Seqüenciació Sanger/Anàlisi de Fragments

 

L'àrea disposa d'un flux automatitzat de registre i normalització de mostres de DNA, amplificació de regions d'interès i seqüenciació Sanger. Actualment l'àrea genera més de 50.000 seqüències a l'any associades a diferents proves diagnòstiques realitzades als Serveis especialitzats del CDB així com sol·licituds de clients externs.

cdb

Recursos de coneixement

Actualitat