Laboratori Core de Biologia Molecular

Àrea operativa altament automatitzada que centralitza les principals tècniques de biologia molecular associades a proves de diagnòstic del CDB.

Àrea de Bioinformàtica

 

L'Àrea de bioinformàtica del CORE de Biologia Molecular és la responsable de les anàlisis bioinformàtiques derivades del diagnòstic molecular de pacients mitjançant seqüenciació massiva. Les principals funcions de l'àrea inclouen l'anàlisi i el control de qualitat de les dades, així com la gestió de tots els resultats per a una posterior consulta i explotació per part de la resta de personal facultatiu del CDB.

cdb

 

 

Recursos de coneixement

Actualitat