Servei de Bioquímica i Genètica Molecular

Prevenció, diagnòstic i control del tractament de nombroses malalties, mitjançant anàlisis bioquímiques i genètiques, emprant la tecnologia més innovadora.

Programes de docència

 

“Compromesos amb la formació. Impartim docència universitària a la Universitat de Barcelona, ​​formem futurs especialistes i participem activament en la realització de cursos i xerrades formatives”.

Bioquímica i Genètica Molecular

Visita les propostes de docència a la web de l'Hospital Clínic
Visita l'apartat de docència de la web del CDB

Una medicina centrada en el pacient obliga a oferir un servei en col·laboració estreta amb els facultatius d'altres especialitats. Però alhora, obliga a participar ia mantenir un nivell docent (tant de pregrau, grau, formació especialitzada i continuada) i de recerca, dins del compromís amb la Institució. L'activitat docent de les Seccions es basa en la participació de les Sessions del Servei de BGM, en l'organització i la participació de seminaris de la Secció, en la formació de residents i becaris, en la impartició de classes a la Universitat de Barcelona, ​​i finalment en la participació i/o organització de cursos, jornades, congressos i màsters. 

 

Recursos de coneixement

Actualitat