Servei d'Anatomia Patològica

Els millors professionals per al diagnòstic de precisió dels pacients a través de lestudi morfològic i molecular de les seves cèl·lules i teixits. Ajudem a identificar el millor tractament personalitzat i establir un pronòstic fiable.

Secció de Patologia Toràcica, Digestiva i Metabòlica

 

La Secció de Patologia del Tòrax, Digestiva i Metabòlica està formada per facultatius especialistes integrats en un equip multidisciplinar. La missió és realitzar un diagnòstic patològic integrat morfològico-molecular que inclou el pronòstic i la indicació terapèutica dels malalts. La secció conté dos grans pilars basats en el diagnòstic molecular integrat, el càncer de pulmó i el càncer gastrointestinal. Estudiem alteracions genètiques que contenen dianes terapèutiques.

També som referents a nivell nacional i internacional en àrees de patologia hepàtica i patologia pancreàtica. Mitjançant l'anàlisi dels teixits i les citologies guiem el procés assistencial necessari de les especialitats clíniques i quirúrgiques dins l'àmbit de l'Hospital Clínic i de centres externs aliats.

Secció de Patologia Toràcica, Digestiva i Metabòlica

Som un equip amb una gran experiència en càncer de pulmó i en la caracterització d'alteracions moleculars potencialment tractables en aquests pacients. Realitzem més de 200 estudis anuals de panells de Next Generation Sequencing tant d'ARN com d'ADN en càncer de pulmó. Així mateix, determinem PD-L1 i altres biomarcadors en mostres citològiques i de biòpsies.

Hem estat els primers a introduir l'estadiatge molecular amb OSNA en càncer de còlon.

Secció de Patologia Toràcica, Digestiva i Metabòlica

Fem més de 600 determinacions anuals d'inestabilitat de microsatèl·lits mitjançant targetes microfluídiques amb la tecnologia IDYLLA. Aquesta tecnologia permet un diagnòstic precís en poques hores i també realitzem per a la determinacions de BRAF I RAS en càncer colorectal i tiroïdal.

Som centre de referència per a diagnòstic de patologies rares com la determinació de ferro i coure en teixit o la patologia òssia metabòlica.

Apliquem les tècniques de biòpsia líquida i PCR digital a les citologies pancreàtiques. Som líders en hepatologia funcional amb una gran experiència en suport a la investigació en aquest àmbit.

Estem contínuament innovant per aplicar les noves tecnologies al diagnòstic incloent la microscòpia confocal exviu i la patologia computacional.

Dra. Míriam Cuatrecasas
Cap de secció

Recursos de coneixement

Actualitat