Servei d'Anatomia Patològica

Els millors professionals per al diagnòstic de precisió dels pacients a través de lestudi morfològic i molecular de les seves cèl·lules i teixits. Ajudem a identificar el millor tractament personalitzat i establir un pronòstic fiable.

Secció Patologia Mèdic-Quirúrgica, Dermatopatologia i Neuropatologia

 

La Secció està constituïda per un equip multidisciplinar de patòlegs, dermatòlegs i internistes responsables del diagnòstic integrat clínic-patològic a les àrees de la patologia de cap i coll, dermatopatologia, patologia neuromuscular, i patologia osteoarticular. Addicionalment, som líders en el diagnòstic d'amiloïdosi, vasculitis, patologia del trasplantament i malalties autoimmunes.

Patologia Mèdic-Quirúrgica, Dermatopatologia i Neuropatologia

La missió de la secció és assegurar un servei assistencial de màxima qualitat i precisió a les diferents àrees que la componen amb diagnòstics complexos.

Donem el servei més modern a la cirurgia de Mohs, incorporant la innovadora cirurgia de Mohs Virtual així com el Slow Mohs i l'immunoMohs. Oferim la més complexa tecnologia genètica i molecular per al diagnòstic de lesions melanocítiques complexes. Som centre de referència per estudiar les malalties renals amb un gran nombre de casos estudiats anualment.

Patologia Mèdic-Quirúrgica, Dermatopatologia i Neuropatologia

Som referents per al diagnòstic de malalties priòniques i neurodegeneratives en estreta col·laboració amb el Banc de Teixits Neurològics. Disposem d'una àmplia bateria de proves enzimàtiques per a la caracterització de la patologia del múscul i el nervi perifèric.

Patologia Mèdic-Quirúrgica, Dermatopatologia i Neuropatologia

Dra. Adriana García
Cap de secció

Recursos de coneixement

Actualitat