Servei d'Anatomia Patològica

Els millors professionals per al diagnòstic de precisió dels pacients a través de lestudi morfològic i molecular de les seves cèl·lules i teixits. Ajudem a identificar el millor tractament personalitzat i establir un pronòstic fiable.

Recerca

 

Investigacio

 

El nostre servei té una cultura i tradició bàsica de recerca molt consolidada. S'ha generat una infraestructura investigadora que permet als residents que acaben optar a realitzar algun projecte de recerca a la institució. La major part dels facultatius sènior han dirigit o dirigeixen actualment projectes competitius finançats per institucions públiques o privades. L'equip facultatiu desenvolupa principalment la seva activitat investigadora mitjançant grups de treball o equips de recerca de l'IDIBAPS, CIBER o ISGLOBAL.

El Servei té línies de recerca pròpies que es basen fonamentalment en lestudi de neoplàsies hematològiques i la patologia molecular de tumors sòlids. Col·laborem estretament amb els biobancs de l'IDIBAPS, tant el Banc de Teixits Neurològics com el Banc de Tumors. Així mateix, els facultatius del Servei col·laboren amb altres grups de recerca aportant els seus coneixements revisant i avaluant mostres biològiques d'assajos clínics i estudis de recerca translacional, posant a la vostra disposició tots els recursos tecnològics del Servei.

 

Recursos de coneixement

Actualitat