Servei d'Anatomia Patològica

Els millors professionals per al diagnòstic de precisió dels pacients a través de lestudi morfològic i molecular de les seves cèl·lules i teixits. Ajudem a identificar el millor tractament personalitzat i establir un pronòstic fiable.

Docència

 

Docència

 

L'objectiu docent del Servei és capacitar amb la millor i més actualitzada formació els professionals interessats en els diferents àmbits i competències de l'especialitat. El Servei participa en aspectes teòrics, pràctics i organitzatius de la docència del Grau de Medicina i del de Ciències Biomèdiques de la Universitat de Barcelona així com el de Medicina de la Universitat de Vic. A més, els facultatius del Servei participen com a docents en diferents cursos de postgrau de la Universitat de Barcelona.

Formem metges interns residents (MIR) de l'especialitat Anatomia Patològica i altres especialitats en un ambient distès, familiar i de grans oportunitats d'aprenentatge. Els MIR s'impliquen directament en el procés diagnòstic i tenen l'oportunitat de participar en projectes de recerca, assistir a congressos nacionals i internacionals i publicar articles per poder fer la tesi doctoral. Anualment oferim 2 places MIR degudament acreditades. Tots els facultatius participen de forma activa en la formació dels MIR i tutelen personalment l'activitat de cadascun durant les seves rotacions.

Els residents segueixen un pla formatiu que els permet realitzar la valoració diagnòstica completa de biòpsies, citologies i autòpsies, i aprenen a integrar al diagnòstic les més actualitzades tècniques moleculars i genètiques. D'altra banda, el Servei acull contínuament rotants externs de diferents parts del món que vénen a formar-se a les diferents àrees d'excel·lència.

 

Docència

 

El Servei organitza anualment cursos de formació continuada i seminaris acreditats pel Consell Català de Formació Continuada, així com cursos específics per a residents, tècnics i facultatius mitjançant Aula Clínic.

Acollim anualment entre 9-12 tècnics procedents de diferents escoles per a la formació dels graus superiors FP2 d'Anatomia Patològica i Citodiagnòstic i Laboratori clínic i Biomèdic. Els alumnes es distribueixen pels diferents dispositius del Servei i reben la formació dels tècnics a la plantilla.

Recursos de coneixement

Actualitat