Servei d'Anatomia Patològica

Els millors professionals per al diagnòstic de precisió dels pacients a través de lestudi morfològic i molecular de les seves cèl·lules i teixits. Ajudem a identificar el millor tractament personalitzat i establir un pronòstic fiable.

Anatomia Patològica

 

Servei d'Anatomia Patològica, Seu Villarroel

Escala 3, Planta 5. Hospital Clínic de Barcelona

Villarroel 170

08036 Barcelona

Telèfon de Secretaria general: 93 2275536

 

Servei d'Anatomia Patològica, Seu Plató

Hospital Plató

Plató 21

08006 Barcelona

Telèfon de Secretaria general: 93 3069924

 

Secció Hematopatologia, Àrea d'Hematooncologia

Escala 2, Planta 5. Hospital Clínic de Barcelona

Villarroel 170

08036 Barcelona

Telèfon de Secretaria Hematopatologia: 93 2275572

 

Secció Hematopatologia, Àrea Eritropatologia i Hemostàsia

Escala 9A, Planta 0. Hospital Clínic de Barcelona

Villarroel 170

08036 Barcelona

Telèfon d'Eritropatologia: 93 2275451

Recursos de coneixement

Actualitat