Recerca del Centre de Diagnòstic Biomèdic

Recerca

El CDB és un punt punter, implicat en la investigació de procediments que millorin la seva eficiència.

Els professionals del CDB tenen una gran activitat investigadora i d'innovació en tots els àmbits de les seves especialitats que es desenvolupa al mateix Hospital Clínic de Barcelona ia l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). A més del desenvolupament dels projectes, els investigadors del CDB mantenen un alt nivell de col·laboració i assessorament en nombrosos projectes dirigits per investigadors d'altres instituts i centres nacionals i internacionals. També desenvolupen projectes de recerca i innovació tecnològica en col·laboració amb empreses líders del sector.

 

 

El CDB promou un model de recerca íntimament relacionat amb els problemes clínics amb l'objectiu de proporcionar coneixement i solucions innovadores que millorin l'assistència als nostres pacients. Aquesta íntima relació entre clínica i recerca permet traslladar ràpidament a la pràctica la nova informació generada a l'activitat investigadora i proporcionar un assessorament de primera línia als nostres col·laboradors. Els investigadors del CDB estan finançats per múltiples agències i fundacions nacionals i internacionals i per contractes i convenis amb líders empresarials del sector.

 

Comitè de Recerca i Innovació del CDB

investigació

Membres del Comitè:

 • Mikel Martínez (Microbiologia)
 • Pedro Jares (CORE-BM)
 • Esperança Baltasar (Contacte administratiu)
 • Mª Isabel Álvarez (BGM-Villarroel)
 • Daniel Benítez (Immunologia)
 • Laia Rodríguez Revenga (BGM-Helios)
 • Cristina Teixidó (Anatomia Patològica)
 • José Alcaraz (CORE)
 • Manuel Morales Ruiz (Coordinador)

 

Principals accions aplicades a la pràctica clínica

Les principals accions aplicades a la pràctica clínica, bé en diagnòstic o tractament, implementades recentment com a resultat de la investigació realitzada per CDB són:

Servei d'Anatomia Patològica:

 • Implementació panells de NGS per al diagnòstic de limfoma
 • Implementació de l'estudi de les fusions de NTRK1-3 al diagnòstic molecular del tumor sòlid
 • Implementació de l'estudi mutacional de GNAS/RAS en citologia de puncions de lesions quístiques pancreàtiques
 • Implementació de la microscòpia confocal per a l'estudi de les glomerulopaties
 • Implementació de la PCR digital per a seguiment de malaltia mínima residual en leucèmia mieloide crònica
 • Anàlisi d'immunoglobulines al panell de NGS de leucèmia limfocítica crònica i adaptació del programari IGCaller
 • Estudi NGS BRCA&HRR en càncer d'ovari
 • Quantificació de malaltia mínima residual per PCR-digital (leucèmia mieloide aguda)
 • Quantificació de malaltia mínima residual per NGFlow en mieloma múltiple
 • Implementació de l'estudi de les fusions de NTRK1-3 al diagnòstic molecular del tumor sòlid
 • Incorporació de l'estudi farmacogenètic del 5-fluorouracil i capecitabina (genotip DPYD) per prevenir les toxicitat d'aquests antitumorals en pacients amb càncer de còlon o mama
 

Servei de Bioquímica i Genètica Molecular:

 • Incorporació de l'estudi de l'exoma per al diagnòstic de malalties minoritàries
 • Identificació de variants germinals mitjançant seqüenciació massiva per a selecció de tractament en pacients amb càncer metastàtic
 • Incorporació de l'estudi de l'exoma per al diagnòstic genètic prenatal
 • Ampliació del diagnòstic de Càncer hereditari mitjançant ús de panell de gens per NGS
 • Cribratge Prenatal amb ADN fetal lliure en sang materna (NIPT) (inclòs el programa diagnòstic prenatal CatSalut)
 • Estudi de resistència en citomegalovirus a Letermovir i Maribavir mitjançant estudi genotípic
 • Caracterització del lipidoma sanguini mitjançant espectrometria de masses
 

CORE-BM

 • Avaluació prospectiva d'esdeveniment d'esdeveniments després del trasplantament renal mitjançant la detecció d'ADN lliure circulant provinent de cèl·lules del donant
 

Servei d'Immunologia:

 • ARI0001: CART-19, assaig clínic i compassiu
 • ARI0002h: CAR BCMA , Assaig clínic en mieloma múltiple
 • Estudi COMBINEM: Fase II de l'ús de dendrítiques tolorogèniques en esclerosi múltiple
 • Cèl·lules dendrítiques tolorogèniques i inductores
 • Signatura IFN per a la caracterització de les interferonopaties
 • Estudi genètic d'osteogènesi imperfecta i altres defectes del metabolisme ossi
 

Servei de Microbiologia:

 • Detecció molecular de patògens causants de gastroenteritis mitjançant el sistema FLOW 
 • Determinació de resistències bacterianes (BLEAs i Carbapenemases) mitjançant lateral-flow en mostres d'orina i d'hemocultius positius 
 • Screening de líquids biològics estèrils mitjançant citometria de flux com a marcador d'infecció bacteriana 
 • Screening d'infeccions agudes per virus dengue mitjançant detecció d'antigen i anticossos per immunocromatografia 
 • Diagnòstic automatitzat i urgent de la infecció per SARS-CoV-2
 • Anàlisi del microbioma humà
 • Estudi de resistència en citomegalovirus a Letermovir i Maribavir mitjançant estudi genotípic
 

Les xifres ens avalen, en els darrers 3 anys...

1000
Articles publicats
6.4
Factor d'impacte mitjà de publicacions
15
Milions € de finançament
10
Patents internacionals

Línies estratègiques de recerca

Actualitat