Pedro Jares Gerboles


pjares@clinic.cat

Titulacions

 • Doctor en Biologia (1997)
 • Llicenciat en Biologia (1992)

Càrrecs principals

Facultatiu del servei d'Anatomia Patològica i del Core de Biología Molecular 

Director científic de la Unitat de Genòmica Funcional del IDIBAPS

Enlaces de interés

0000-0002-8401-579X

Àrea assistencial

 • Anàlisis de mutacions en gens amb valor pronòstic i/o diagnòstic en tumors sòlids
 • Anàlisis del estat de metilació
 • Anàlisis de la inestabilitat de microsatèlits
 • Anàlisis de mutacions, fusions i CNV mitjançant panels de NGS en tumors sòlids 
 • Anàlisis de perfils d'expressió 

Àrea de recerca

 • Identificació i caracterització de les alteracions moleculars implicades en el desenvolupament de neoplàsies hematològiques mitjançant anàlisis genòmics.
 • Caracterització del papel de ciclina D1 en la patogènesis del linfoma de cél·lules del mantell (LCM).
 • Caracterització de la heterogeneïtat transcripcional del LCM i la seva rellevància en la adquisició de resistència als tractaments

Àrea docència

 • Professor Associat Mèdic del Departament de Fonaments Clínics, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona
 • Coordinador de l'assignatura de Patología Molecular del grado de Biomedicina de la UB

Enlaces relacionados

https://www.clinicbarcelona.org/idibaps/core-facilities/genomica-funcional/equipo