Odette Viñas Gomis


ovinyas@clinic.cat

Titulacions

Càrrecs principals

Hospital Clínic – Centro de Diagonóstico Biomédico –

Àrea assistencial

  • Autoimmunitat - identificació i estudi d'autoanticossos d'interès clínic en el diagnòstic i el seguiment de malalties autoimmunitàries en general
  • Immunologia i Trasplantament - forma part de l'equip de guàrdies
  • Autoimmunitat - identificació i estudi d'altres paràmetres d'interès clínic associats a autoimmunitat
  • Immunologia - Qualitat Analítica