Neus Villamor Villamor Casas


villamor@clinic.cat

Titulacions

  • Doctora en Medicina i Cirurgia (1991)
  • Llicenciat en Medicina i Cirurgia (1983)

Càrrecs principals

Hospital Clínic – Centre de Diagnòstic Biomèdic – Anatomia Patològica

Enlaces de interés

https://orcid.org/0000-0001-6538-4111

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=villamor+n&sort=date

Àrea assistencial

  • Estudi fenotípic en pacients amb hemopatia o sospita d'hemopatia
  • Diagnòstic integrat de les hemopaties malignes

Àrea de recerca

  • Característiques diferencials de les síndromes limfoproliferatives cròniques de línia B
  • Factors pronòstics en hemopaties malignes
  • Aplicació de tècniques de citometria de flux en el diagnòstic i seguiment de pacients amb patologies hematològiques