Marta Garrote Ordeig


garrote@clinic.cat

Titulacions

Grau en Medicina - Universitat de Barcelona (2015)

Especialista en Hematologia i Hemoteràpia (2020)

Càrrecs principals

Especialista a la Unitat d'Hematolopatologia - Servei d'Anatomia Patològica

Àrea assistencial

Citomorfologia en hematopatologia

Citometria de flux en hematopatologia

Diagnòstic integrat de neoplàsies hematològiques

Àrea de recerca

Membre del grup de recerca en neoplàsies mieloides de l'IDIBAPS