María Blanca González Farre


mbgonzal@clinic.cat

Titulacions

Llicenciada en Medicina per la UdL (2009)

Metge especialista en anatomia patològica (2014)

Doctora en Medicina per la UB (2017)

Càrrecs principals

Especialista experta en patologia mamaria

Responsable de la plataforma d'inmunohistoquímica

Responsable de Plataformes del servei d'Anatomia Patològica

Enlaces de interés

http://orcid.org/0000-0002-1796-7248

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=gonzalez-farre+b&sort=date

Àrea assistencial

Patologia Mamaria

Àrea de recerca

- Avaluar l'impacte de la identificació dels subtipus moleculars intrínsecs de càncer de mama en l'àmbit clínic.

- Estudiar els mecanismes de resistència als fàrmacs i la progressió del tumor entre els subtipus intrínsecs del càncer de mama.

- Identificar nous biomarcadors predictius de supervivència i/o resposta a teràpies dirigides en càncer de mama

- Estudi del microambient tumoral en càncer de mama

- Mecanismes genètics i moleculars implicats en la patogènesi de les neoplàsies limfoides

Àrea docència

Professora associada de la Facultat de Medicina de la UB

Professora i tutora al Master de Senologia

Professora al Master de Biomedicina de la UB