Isabel Trias Puig-Sureda


itrias@clinic.cat

Titulacions

Llicenciada en Medicina i Cirurgia

Especialista en Anatomia Patològica

Càrrecs principals

Coordinadora de dispositiu

Àrea assistencial

Especialista en uropatologia.

Membre de les societats científiques internacionals dedicades a la uropatologia ISUP i GUPS.

Membre de les societats científques  de l'especialitat nacionals i internacionals (ACMCB, SEAP, ESP i IAP)

Àrea docència

Professora associada a la UIC