Iracema Nayach Monte

Coordinadora tècnica

Titulacions

Tècnic superior d'Anatomia Patològica i Citodiagnóstic

Càrrecs principals

Coordinadora técnica

Hospital Clínic – Centro de Diagnóstico Biomédico (CDB) – Anatomía Patológica

Àrea de recerca

13 Publicacions - Articles i Articles de Revisió en revistes d'àmbit nacional/internacional

17 Ponències, Comunicacions i Assistències a congressos Nacionals

 

 

 

 

 

Àrea docència

Docència Formació Continuada:

Professora en diferents edicions de: Curso Teórico Práctico de Biología Molecular para médicos ( 2002,2003,2005,2015 i 2017)

Docència Formació Reglada:

Tutora d'alumnes de pràctiques de Cicles Formatius de Tècnic Superior de Laboratori i de Tècnic Superior d'Anatomia Patológica i Citodiagnóstic.