Alfons Nadal Serra


anadal@clinic.cat

Titulacions

  • Doctor en medicina i cirurgia (1997)
  • Llicenciat en medicina i cirurgia (1989)

Càrrecs principals

Hospital Clínic – Centro de Diagonóstico Biomédico –

Àrea assistencial

  • Anatomia patològica obstètrica i del desenvolupament fetal i de la patologia perinatal
  • Anatomia patològica otoriniolaringológica

Àrea de recerca

  • Patologia del desenvolupament fetal
  • Biologia molecular del càncer otorinolaringològic