Alba Roset Serra

Coordinadora General de Tècnics
aroset@clinic.cat

Titulacions

Tècnic de Laboratori d’anàlisis clíniques - 2003

Formació continuada rellevant:

Formació en Gestió Clínica: Bases, Avenços i Reptes - Centre Internacional de Formació Contínua - 2020

Formació en Prevenció de Riscos Laborals per Recursos Preventius - Hospital Clínic - 2019

Formació en Comunicació i gestió d’equips per la millora de resultant - Institut IL3 - 2018

Curs d’especialització en Biologia Molecular - Institut IL3 - 2010

Càrrecs principals

Coordinadora General de Tècnics del CDB - Setembre 2019 fins a l'actualitat

Coordinadora Tècnica del Servei de Bioquímica i Genética Molecular (Gener 2018 a Agost 2019)

Tècnic de Laboratori de la nova Àrea Core de Biologia Molecular del CDB (Gener 2014 a Desembre 2017)

Tècnic de Laboratori del Servei de Bioquímica i Genètica Molecular (Agost 2003 a Desembre 2013)

Tècnic de Laboratori a Fundació Clínic - IDIBAPS participant en projectes de recerca del Dr.Molina (Agost 2003 a Agost 2014)

Àrea assistencial

Establir en el si del Comitè de Coordinadores Tècniques del CDB, polítiques comunes de comunicació i gestió del personal tècnic entre tots els Serveis/Àrees Operatives, per fomentar l'homogeneïtzació entre aquests, en la mesura del possible.

Desenvolupar entre els tècnics de laboratori i d’anatomia patològica la pràctica d’excel·lència en assistència, docència, investigació i qualitat i aconseguir la màxima eficiència en el desenvolupament d’aquestes activitats.

Assegurar  l’acompliment de les directrius de la Direcció del CDB o de la Direcció Infermera i col·laborar amb les activitats de les diferents unitats organitzatives de l’Hospital.

Participar en el desenvolupament dels processos de Selecció del personal Tècnic del CDB tant pla de mobilitat com convocatòries sempre en col·laboració amb Direcció Infermera i Direcció per les Persones.

Representació i col·laboració en Comites i Comissions:

  • Membre del Comitè de Direcció del CDB
  • Lidera el Comitè de Coordinadores tècniques del CDB
  • Membre del Comitè de Qualitat del CDB
  • Membre del Comitè de Seguretat i Higiene de l’HCB
  • Membre com a comandament de la Direcció Infermera de la Comissió de Validació del Sistema de Promoció Professional deTècnics/ques Superiors Sanitaris del HCP

Àrea de recerca

Directora de la Comissió de suport a la recerca tècnica del CDB 

Membre de la Comissió de Recerca d’infermeria de l’Hospital Clínic

Membre del Comitè Científic de les Càpsules Innovadores de la  JORNADA INFERMERA CLÍNIC


Premis:

Premio a la mejor Comunicació Oral de temática libre: “ESTANDARIZACIÓN DE LA SECUENCIACIÓN SANGER EN CONDICIONES UNIVERSALES PARA SU USO EN EL DIAGNOSTICO MOLECULAR” Presentat a III JORNADAS CIENTÍFICAS FETESS

Premio a la mejor Comunicació oral: “DEFINICIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD DEL DNA EXTRAÍDO DE MUESTRAS PARAFINADAS PARA ANALIZARLAS MEDIANTE TÉCNICAS DE SECUENCIACIÓN MASIVA” Presentat a IV JORNADAS CIENTÍFICAS FETESS


Publicacions científiques:

Estandarización de la secuenciación sanger en condiciones universales para su uso en el diagnóstico molecular Autors: Roset Serra , Alba; Isanta Alaya, Ricard; Fernandez López, Eva; Gonzalez Roca, Eva; Jares Gerboles, Pedro Revista: CIENTÍFICATSS 2016

Implementación de la secuenciación de nueva generación (NGS) para el análisis de paneles de genes con relevancia en el diagnóstico de tumores Autors: Isanta Alaya, Ricard; Roset Serra , Alba; Fernandez López, Eva; Gonzalez Roca, Eva; Jares Gerboles, Pedro Revista CIENTÍFICATSS 2016

Aplicación de la secuenciación masiva de nueva generación al diagnóstico molecular de la hipercolesterolemia familiar Autors: Estefania Martinez-Barrios; Ana Isabel Martínez-Puchol; Alba Roset; Daniel Zambón; Joan Clària y Montserrat Bernat. Revista del Laboratorio Clínico 2015

Clinical utility of one versus two faecal immunochemical test samples in the detection of advanced colorectal neoplasia in symptomatic patients Autors: Josep Maria AugeCallum G. FraserCristina RodriguezAlba RosetMaria Lopez-CeronJaume GrauAntoni Castells and Wladimiro Jimenez Revista: Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 2015

 Ponent en diverses Jornades internes del CDB i Jornades d’Infermeria

Presentació de Comunicacions orals a Congressos i Jornades de Tècnics Superiors

 

 

 

Àrea docència

Gestió, acollida i rotacions dels alumnes FP2 Tècnic de laboratori i Tècnic d'Anatomia Patològica de les diferents escoles, coordinant el seu seguiment i posterior avaluació

Directora Curs Online "Iniciació a la Cerca Bibliogràfica" 3,8c www.formem.clinic.cat

Docent Curs Previ " Transformarse en un TSS 3.0 La evolución profesional humana, ética e innovadora necesaria" I Congres SETSS -

Docent Formació continuada transversal CDB - Sessions Actualització Processos

Docent Curs "Genètica Molecular" organitzat per Servei BGM-CDB