Alba Díaz Lorca


madiaz@clinic.cat

Titulacions

 • Doctora en Medicina (Universitat de Barcelona, 2015)
 • Especialista en Anatomia Patològica (2010)
 • Llicenciada en Medicina (Universitat de Barcelona, 1999-2005)

Càrrecs principals

Especialista sènior

Hospital Clínic – Centre de Diagnòstic Biomèdic –

Enlaces de interés

https://orcid.org/0000-0002-0456-7085

Àrea assistencial

 • Patologia hepàtica
 • Patologia digestiva

Àrea de recerca

 • Investigadora adscrita a l'IDIBAPS (Grup de recerca d'Oncologia Hepàtica-BCLC).
 • Estudi del microambient en carcinoma hepatocel·lular i aplicació de tècniques d'anlàlisi d'imatge i intel·ligència artificial.
 • Col·laboració en projectes internacionals multicèntrics de recerca en tumors hepàtics rars.
 • Caracterització histològica i molecular del dany al·loimmune contra l'empelt en trasplantament hepàtic.

Àrea docència

 • Professora associada mèdica del Departament de Fonaments Clínics (Facultat de Medicina, UB)
 • Tutora de residents i representant a la Comissió de Docència de l'Hospital Clínic.