Recerca del Centre de Diagnòstic Biomèdic

Pràctiques d'estudiants de cicles formatius de grau superior (CFGS)

Formació pràctica d'alumnes dels cicles formatius de grau superior

Descripció

El CDB rep anualment alumnes de dos cicles formatius de grau superior per a la realització de les pràctiques del darrer curs en centres de treball: Grau Superior de Laboratori Clínic i Biomèdic i Grau Superior d'Anatomia Patològica i Citodiagnòstic.

Una formació amb èxit

60
alumnes fan formació en laboratoris del CDB
72
alumnes per curs
240
tècnics de laboratori

Requisits i reglamentacions

Les estades per dur a terme les pràctiques al CDB estan regulades per acords amb les escoles de formació professional sanitària que tenen conveni establert amb el CDB i la Direcció Infermera de l'Hospital Clínic. Els centres formatius que actualment tenen conveni són Institut La Guineueta, Institut Pedraforca, Institut Les Vinyes, Centre d'Estudis Dalmau, Institut Bonanova, Institut de Formació Sanitària Roger de Llúria, Escola Santa Maria dels Apòstols, la Escola Jesuïtes del Clot, Institut Ramon i Cajal, Institut Pedraforca, Institut Eugeni d'Ors, Centre d'Estudis Dolmen i l'Escola Forma't.

Les escoles designen els alumnes que rebran la formació al CDB, on seran distribuïts en els diferents Serveis i Àrees Operatives. Del pla d'activitats, el seguiment i la valoració de cada alumne s'ocupa la Coordinadora Tècnica del Servei o àrea operativa. Al llarg del període de pràctiques, l'alumne/a farà rotacions per les diferents àrees del Servei o àrea operativa que se li hagi assignat així com una rotació per conèixer la Recepció de Mostres del CDB. La finalitat de les pràctiques és formar l'alumnat amb les competències bàsiques del tècnic necessàries per desenvolupar-se professionalment en finalitzar el curs.

Pràctiques de Cicle Superior de Laboratori Clínic i Biomèdic

Es fan pràctiques reals d'assaig seguint rigorosos protocols i procediments de treballs de les diferents disciplines de laboratori de què som referència en microbiologia, immunologia, bioquímica, genètica molecular...

Pràctiques de Cicle Superior d'Anatomia Patològica i Citodiagnòstic

Es realitzen pràctiques reals seguint rigorosos protocols i procediments de treballs als nostres laboratoris d'anatomia patològica especialitzats en estudis macroscòpics, microscòpics, necròpsies, citologies...

Contacte
Informació i gestió d'acords i convenis:
Sra. Paula Rivera (Investigació i Docència Infermera Hospital Clínic)
privera@clinic.cat

Coordinació interna dels alumnes de pràctiques:
Sra. Sabine Richard (CDB)
srichard@clinic.cat
Sra. Alba Roset (CDB)
aroset@clinic.cat

El CDB rep des de fa més de 30 anys estudiants de cicles superiors per a la realització de les pràctiques que es desenvolupen en centres de treball durant el darrer any del currículum formatiu de dos cicles superiors: Laboratori Clínic i Biomèdic i d'Anatomia Patològica i Citodiagnòstic. Aquesta llarga trajectòria formativa proporciona una sòlida experiència al CDB en la formació de tècnics de grau superior. No obstant això, una part molt important de l'actual plantilla del CDB va fer les pràctiques al CDB al seu moment.

Entre ambdós cicles formatius, es formen uns 60 alumnes per curs, repartits en dos quadrimestres. Els/les alumnes es distribueixen pels diferents laboratoris del CDB, en horaris de matí o tarda. Al laboratori de destinació fan rotació per diferents llocs de treball on estan tutelats per la Coordinadora tècnica del Servei i els tècnics de la plantilla de cada laboratori i és on poden observar i col·laborar en les tasques específiques de cada lloc de treball. acord a un criteri daprenentatge basat en adquisició progressiva dhabilitats.

L'objectiu de les pràctiques és adquirir una formació bàsica aplicant els coneixements adquirits al llarg del curs, desenvolupar les seves aptituds i habilitats que els permetran desenvolupar-se professionalment en concloure el grau i conèixer la realitat laboral a l'àmbit sanitari.

>

Els diferents laboratoris del CDB on es desenvolupen les pràctiques del Grau tècnic superior de Laboratori Clínic i Biomèdic són: Servei de Bioquímica i Genètica Molecular, Servei de Microbiologia, Servei d'Immunologia, Àrea Operativa CORE, Àrea Operativa CORE de Biologia Molecular i Unitat de gestió de clients. Les pràctiques del Grau tècnic superior d'Anatomia Patològica i Citodiagnòstic es desenvolupen al Servei d'Anatomia Patològica.
La capacitat màxima dalumnes per semestre per assegurar un ensenyament de qualitat és dun màxim de 36 alumnes.

Actualment, el CDB té convenis establerts amb 11 centres de formació sanitària de la ciutat de Barcelona i perifèria:

TGS Laboratori

 • IES Guineueta - Barcelona
 • Institut Les Vinyes - Sta. Coloma de Gramenet
 • Institut Bonanova - Barcelona
 • Jesuïtes el Clot - Barcelona
 • Institut Ramon i Cajal - Barcelona
 • Institut Pedraforca - Hospitalet de Llobregat
 • Escola Santa Maria dels Apòstols - Barcelona
 • Institut Eugeni d'Ors - Badalona
 • IFP Roger de Llúria - Barcelona
 • Centre d'Estudis Dolmen - Barcelona

TGS Anatomia

 • IES Guineueta - Barcelona
 • Institut Bonanova - Barcelona
 • Escola Santa Maria dels Apòstols - Barcelona
 • Escola Forma't - Barcelona