Recerca del Centre de Diagnòstic Biomèdic

Pràctiques d'estudiants de grau i màster

A les instal·lacions del CDB es duen a terme les pràctiques de 14 assignatures de graus i de 3 màsters de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.

Descripció

Nombrosos professionals del CDB participen activament o coordinen assignatures dels graus de Medicina, Ciències Biomèdiques i Enginyeria Biomèdica, tots ells impartits a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (FMCS) de la Universitat de Barcelona (UB). Es desenvolupen pràctiques de les assignatures i treballs fi de grau (TFG)

No obstant, el CDB es coordinen mòduls de tres màsters: Medicina Traslacional (UB), Investigació Clínica, especialitat Microbiologia Clínica (UB-UAB) i Genètica Assistencial (UAB-UB).
Puntualment també acullen alumnes d'altres màsters per desenvolupar el treball fi de màster (TFM)

Una formació amb èxit

260
alumnes fan pràctiques d'assignatures de grau
15
alumnes tutelats pel CDB a la seva feina fi de carrera
40%
dels professors pertanyen al CDB

Requisits i reglamentacions

Les pràctiques de les assignatures de grau es desenvolupen durant el curs acadèmic i estan estructurades pels coordinadors de les assignatures mitjançant acords entre la FMCS de la UB amb l'Hospital Clínic i en concret el CDB.

Els facultatius del CDB poden acollir alumnes per fer treballs fi de grau (TFG) i treballs fi de màster (TFM), acordats amb els coordinadors acadèmics d'aquestes activitats o amb els alumnes. L'acceptació està condicionada per la capacitat disponible a cada moment i les directrius de la direcció de docència del CDB i de l'Hospital Clínic. Es prioritzen els estudiants de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB.

 

 

docència

 

Els facultatius del cdb participen o coordinen fins a 14 assignatures de graus de la facultat de medicina i ciències de la salut (fmcs) de la universitat de barcelona (ub). Cinc del grau de medicina, 7 del grau de ciències biomèdiques i 3 del grau d'enginyeria biomèdica. La participació fonamental en el grau de medicina és la coordinació de les assignatures anatomia patològica, microbiologia mèdica i genètica mèdica i les pràctiques de l'assignatura anatomia patològica. També és important la participació en les pràctiques de venopunció i extracció de sang de l'assignatura semiologia general i propedèutica clínica.

En el grau de ciències biomèdiques es coordinen 7 assignatures: immunologia; microbiologia; microbiologia clínica; patologia molecular; genètica; toxicologia; hematologia, bioquímica i genètica.

En el grau d'enginyeria biomèdica es participa a la docència pràctica de 2 assignatures: biotecnologia i tecnologia farmacèutica; aplicacions mèdiques de l'enginyeria I.

Aproximadament 260 alumnes dels tres graus desenvolupen pràctiques d'algunes assignatures al cdb.

A la taula es mostren els detalls:

 

 

Asignatura

 

Grado 

 

Curso

 

Tipus de participació del CDB

 

Anatomia Patològica

Medicina

3

Coordinació (Dra. Míriam Cuatrecasas) i pràctiques

Microbiologia Mèdica

Medicina

3

Coordinació (Dra. Míriam Álvarez) 

Semiologia i Propedèutica Clínica

Medicina 

3

Pràctiques 

Immunologia Mèdica

Medicina

2

Coordinació (Dr. Francisco Lozano) i pràctiques

Genètica Mèdica

Medicina

3

Coordinació (Dr. Rafael Oliva)

Microbiologia

Ciències Biomèdiques

2

Coordinació (Dra. Griselda Tudó)

Microbiologia Clínica

Ciències Biomèdiques

2

Coordinació (Dr. Julià Gonzalez) i pràctiques

Genètica Analítica

Ciències Biomèdiques

2

Coordinació (Dr. Josep Oriola)

Immunologia

Ciències Biomèdiques

3

Pràctiques

Biologia cel·lular de la patologia

Ciències Biomèdiques

3

Coordinació (Dr. Pedro Jares) i pràctiques

Toxicologia

Ciències Biomèdiques

4

Coordinació (Dr. Jordi To-Figueras)

Hematologia, bioquímica i genètica

Ciències Biomèdiques

4

Coordinació (Dr. Wladimiro Jiménez) i pràctiques

Biotecnologia i Tecnologia Farmacèutica

Enginyeria Biomèdica

2

Co-coordinació (Dra. M. Ángeles Marcos) i pràctiques

Aplicacions mèdiques de la bioenginyeria I

Enginyeria Biomèdica

4

Pràctiques 

 

Pràctiques de màster

El CDB participa activament en la coordinació de tres màsters universitaris, per l'estret vincle de l'Hospital Clínic amb la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB i per la implicació de professionals del CDB com a professorat de la facultat.

/p>

Màster de Recerca Translacional de la Universitat de Barcelona (UB) ( https://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/masters-universitaris/-/ensenyament/detallEnsenyament/6201589/26 ) És un màster oficial de 60 crèdits ECTS. Facultatius del Servei de Bioquímica i Genètica Molecular dels CDB participen coordinant tres de les assignatures troncals del màster (Dr. Manuel Morales, Dr. Joan Clària, Dra. Mercè Brunet) i una assignatura optativa (Dr. Josep Lluis Bedini)

Màster de Recerca Clínica (UB) ( https ://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/masters-universitaris/-/ensenyament/detallEnsenyament/6192430 ) És un màster oficial de 60 crèdits ECTS. El màster té 8 especialitats, una d'elles, Microbiologia Clínica, està coordinada i desenvolupada per facultatius Servei de Microbiologia del CDB ( http://mastermicrobiologia.com/index.php/ca/ ) (Dr. Jordi Vila, Dr. Mikel Martínez, Dra. M. Ángeles Marcos, Dra. Álvarez i Dr. Julià Gonzalez)

Màster en Genètica Assistencial (Universitat Autònoma de Barcelona, ​​UAB). / ). És un màster propi de 120 crèdits ECTS. Facultatius del Servei de Bioquímica i Genètica Molecular coordinen un mòdul de Genètica Bioquímica (Dra. Antonia Ribes, Dra. Judit García Villoria, Dra. Maria Josep Coll, Dra. Laura Gort, Dr. Blai Morales, Dr. Frederic Tort, Dra. .. Rosa Mª López, Dra. Aurora Sánchez)

Anualment 3-5 alumnes de cadascun d'aquests màsters desenvolupen els treballs fi de màster (TFM) en instal·lacions del CDB, supervisats per facultatius participants en els màsters. Tot i això, una part d'aquests alumnes desenvolupen posteriorment la seva tesi doctoral vinculada a grups de recerca liderats o en participació de professionals del CDB.
A més dels estudiants d'aquest màster, es reben puntualment estudiants provinents d'altres màsters relacionats amb matèries afins a les especialitats del CDB i que estan impartits a altres universitats. A causa del gran nombre de peticions, ja que la capacitat docent està gairebé coberta amb els estudiants dels màsters de la facultat de Medicina i Ci