Recerca del Centre de Diagnòstic Biomèdic

Formació contínua, sessions clíniques i jornades de docència i investigació

 

Descripció

Centre en sessions de cada especialitat, sessions transversals de tècnics de laboratori, la jornada anual de docència i investigació del CDB i cursos formatius. Cadascun dels serveis del CDB realitza sessions clíniques pròpies de la seva especialitat

Una formació amb èxit

200
sessions clíniques anuals
5.000
hores anuals de formació
+80
ponències en jornades anuals

Requisits i reglamentacions

Les sessions clíniques d'especialitats i les transversals de tècnics estan adreçades als treballadors sanitaris del CDB. La jornada de docència i investigació del CDB s'adreça sobretot als treballadors del CDB, encara que també s'ofereix la possibilitat d'assistència a persones de laboratoris externs en col·laboració amb el CDB. Els cursos formatius permeten sol·licitar admissió i matriculació als interessats.

 

docència

 

Sessions clíniques

Els serveis compten amb sessions pròpies de la seva especialitat de diferent periodicitat. Podeu obtenir més detalls a les pàgines respectives de cada servei.

El servei d'Anatomia Patològica (AP) desenvolupa sessions diàries de dilluns a divendres, part de les quals formen part d'un curs de formació continuada acreditat, adreçat fonamentalment a les persones en formació de l'especialitat.

El servei de Bioquímica i Genètica Molecular (BGM) realitza sessions setmanals de les cinc diferents seccions i una sessió mensual conjunta.

Els serveis de Microbiologia i d'Immunologia realitzen sessions de servei setmanals.

 

docència

 

Docència interna personal tècnic i d'infermeria del CDB

El CDB és reconegut com un laboratori de referència per proves altament especialitzades, la demanda del mercat extern i l'avenç tecnològic fa que contínuament a les diferents disciplines del laboratori es creïn nous protocols, nous circuits assistencials i s'implementin noves tecnologies. Per aquest motiu, fa que la formació contínua específica de cada Servei/Àrea operativa del CDB s'adapti a la necessitat de mantenir i actualitzar constantment les competències del personal tècnic. Aquests plans de formació van dirigits a coneixements específics de l'àrea i en molts casos el personal tècnic hi participa com a docent.

S'ofereix també formació transversal, organitzada i liderada per la Comissió de Formació del personal tècnic i d'infermeria del CDB. Aquest tipus de formació s'ofereix tant en modalitat en línia com en presencial. Consisteix en un calendari de seminaris monogràfics de temes d'interès transversal relacionats amb el laboratori, així com unes ponències dels treballs científics que els professionals tècnics han presentat a congressos i jornades nacionals i internacionals.

Tant la formació contínua específica com la formació transversal estan acreditades anualment pel Consell Català de Formació Contínua de les Professions Sanitàries.

Grups de treball del personal tècnic i d'infermeria del CDB implicats a la Docència

Dins del CDB actualment hi ha quatre comissions formades per personal tècnic i d'infermeria que directament o indirectament estan implicades en la docència. Aquestes comissions estan formades per un representant tècnic, infermer o administratiu del Servei/AO i liderades per una Coordinadora Tècnica. Les línies de treball anuals són consensuades al si del Comitè Tècnic de Coordinadores del CDB.

Comissió de formació de personal tècnic i d'infermeria del CDB

La Comissió de Formació té l'objectiu d'elaborar un programa de formació transversal per a tot el col·lectiu i oferir l'oportunitat al personal de participar a la docència fent difusió dels seus coneixements i competències de les seves àrees de coneixement.

Actualment la Comissió treballa: Organitzant un calendari anual de Seminaris monogràfics Gestionant els cursos que s'ofereixen des de la plataforma on-line www.formem.clinic.cat (moodle inicialment dissenyat per petició de la Comissió de formació del CDB) Buscant-ne de nous temes i docents Fent difusió de noves formacions per als tècnics superiors sanitaris (TSS).

Coordinadora responsable: Alicia Capon (Coordinadora Tècnica Servei Microbiologia) acapon@clinic.cat

Comissió de suport a la investigació tècnica del CDB

La Comissió de recerca té com a objectiu principal proporcionar eines de formació per abordar les necessitats detectades respecte al coneixement necessari per treballar a Investigació.

Actualment la Comissió treballa: Organitzant classes d'anglès Organitzant i elaborant formacions relacionades amb temes de recerca com el Curs de cerca bibliogràfica Incentivant i fent visibles tots els temes relacionats amb Recerca per als tècnics superiors sanitaris (TSS).

Coordinadora responsable: Alba Roset (Coordinadora General de Tècnics del CDB) aroset@clinic.cat

Comissió de Qualitat del personal tècnic i d'infermeria del CDB

És responsabilitat de tots els professionals del CDB el compliment de les normes ISO-9001 i ISO-15189 sota les quals està acreditat i certificat. La política de qualitat requereix el coneixement i el compliment dels requisits de la competència del personal TSS. La Comissió de Qualitat té l'objectiu de ser referent en matèria de qualitat i homogeneïtzant criteris d'actuació i funcionament en els àmbits de responsabilitat del laboratori implicant el personal en la difusió i la formació d'aquest coneixement.

Coordinadora responsable: Veronica López (Coordinadora Tècnica Servei Bioquímica i Genètica Molecular de la Seu Villarroel) vlopez2@clinic.cat

Comissió de Prevenció de riscos del personal tècnic i d'infermeria del CDB

La Comissió de Prevenció de Riscos Laborals té com a objectiu ser referent dins del col·lectiu en matèria de seguretat i prevenció, traslladant les directrius que a l'àrea de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) del nostre Hospital determina, vetllant per l'aplicació de la Llei vigent de PRL i per la correcta gestió de residus generats als diferents laboratoris.

Coordinadora responsable: Mª Dolores Jiménez (Coordinadora Tècnica Àrea Operativa Core de Biologia Molecular) mjimenes@clinic.cat

 

docència

 

Jornades de docència i investigació

Es presenten temes transversals escollits pels diferents laboratoris i presentats per facultatius o tècnics de cada servei.

La Jornada de Docència i Recerca del CDB se celebra anualment des del 2013. És una activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. Les comissions de docència i de recerca del CDB estableixen els continguts de la jornada. La jornada es desenvolupa durant una tarda del mes de novembre. s’inicia amb una presentació de la directora de docència de l’Hospital Clínic, seguida d’una ponència d’un convidat/da extern. S’inclouen a continuació de 8 a 10 ponències dels diferents serveis i àrees del CDB. Entre els assistents es compta amb persones convidades de laboratoris externs a l’hospital amb els que hi ha col·laboracions establertes.

A través de l'enllaç podeu consultar els programes de les jornades dels anys 2018 i 2019. Les següents són algunes de les ponències de lliure accés.

Programa jornada de docència i investigació 2019

Programa jornada de docència i investigació 2018

Presentació d'E. Palou