Seqüenciació massiva

La seqüenciació massiva és una eina essencial en el diagnòstic de malalties hereditàries. Aquesta tecnologia permet l'anàlisi simultània d'un nombre elevat de gens i la seva implementació ha suposat una millora en el rendiment diagnòstic d'aquestes malalties.

 

 

Servicio:Servicio de Bioquímica y Genética MolecularÁrea Operativa del Laboratorio Core BM

Áreas de excelencia:

Actualidad