Qualificació del nostre personal tècnic

La secció de farmacologia i toxicologia compta amb tècnics àmpliament qualificats i experimentats, i que coneixen amb gran detall el funcionament i el manteniment dels equips emprats en l'anàlisi de fàrmacs.

 

 

Servicio:Servicio de Bioquímica y Genética Molecular

Áreas de excelencia:

Actualidad