PCR Digital

La PCR digital és una tècnica novedosa que permet la detecció d'àcids nucleics amb una sensibilitat molt elevada. En aquesta tècnica, la reacció de PCR es dóna en nanogotes que contenen una única molècula de DNA, el permet una quantificació absoluta de la càrrega mutacional d'un teixit.

 

 

Servicio:Servicio de Anatomía PatológicaÁrea Operativa del Laboratorio Core BM

Áreas de excelencia:

Actualidad