Cribratge de drogues d'abús

El laboratori de toxicologia de l'hospital Clínic és un laboratori de referència en el cribratge de drogues d'abús mitjançant cromatografia de gasos acoblada a espectrometria de masses. A destacar que les drogues detectades són contínuament actualitzades en funció dels hàbits de consum al nostre medi.

 

 

Servicio:Servicio de Bioquímica y Genética Molecular

Áreas de excelencia:Programas de Cribado Poblacional

Actualidad