Cribratge de càncer colorectal

El programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte es realitza mitjançant la determinació quantitativa d'hemoglobina en excrements. El fet que sigui quantitativa possibilita la detecció de pacients amb més risc de presentar lesions rellevants, prioritzant-hi la realització d'una colonoscòpia i accelerant per tant el diagnòstic.

 

Servicio:Servicio de Bioquímica y Genética Molecular

Áreas de excelencia:Programas de Cribado Poblacional

Actualidad