Citometria de flux de nova generació

La citometria de flux de nova generació (next generation flow) s'utilitza en el seguiment de la malaltia mesurable residual al mieloma múltiple. Incorpora un processament especial de la mostra per permet analitzar un nombre molt més elevat de cèl·lules que amb la citometria multiparamètrica convencional. L'anàlisi final és automatizat, el que estalvia temps i augmenta la reproducibilitat dels resultats.

 

 

Servicio:Servicio de Anatomía Patológica

Áreas de excelencia:Hematopatología

Actualidad