Resposta Immunitària a Fàrmacs i Immunoal·lèrgia

L'àrea de Resposta Immunitària a Fàrmacs i Immunoal·lèrgia del Servei d'Immunologia del CDB s'encarrega de les proves assistencials per al diagnòstic i seguiment de les malalties al·lèrgiques.

Som responsables de la realització de les proves diagnòstiques assistencials dirigides a l'estudi i el seguiment de les malalties al·lèrgiques, disposant per a això d'una àmplia varietat de tècniques avançades. Formem part d'un equip multidisciplinari amb àmplia experiència assistencial en el camp de les malalties al·lèrgiques, fet que possibilita el correcte diagnòstic i tractament.

 

L'últim any

27.000
Determinacions IgE específica per singleplex
600
Estudis moleculars multiparamètrics de panells d'al·lèrgens
200
Estudis funcionals cel·lulars

Novetats tecnològiques

 

Tecnologia

 

  • Immunoassaigs moleculars multiparamètrics en diferents fases sòlides.
  • Citometria de flux multiparamètrica.
  • Estudis cel·lulars funcionals: Test d'Activació Basòfils (TAB) i Estudi de proliferació limfocitaria antigen-específica

Coneix la nostra tecnologia

Recursos de coneixement

Actualitat