Resposta Immunitària a Fàrmacs i Immunoal·lèrgia

L'àrea de Resposta Immunitària a Fàrmacs i Immunoal·lèrgia del Servei d'Immunologia del CDB s'encarrega de les proves assistencials per al diagnòstic i seguiment de les malalties al·lèrgiques.

En els darrers anys aquesta àrea ha aprofundit en la seva tasca de desenvolupament i implantació del diagnòstic integral de l'al·lèrgia, englobant l'estudi al·lergològic in vitro convencional basat en extractes amb l'estudi basat en components o diagnòstic molecular, així com els estudis funcionals en cèl·lules efectores. Amb aquesta finalitat, utilitzem diverses aproximacions tecnològiques, ja siguin determinacions analítiques individuals, com ara estudis multiparamètrics de panells d'al·lèrgens. Sempre amb una visió global del pacient al·lèrgic amb criteris d'optimització i gestió de recursos.

 

RESPOSTA IMMUNITÀRIA

 

La constant interacció amb els facultatius clínics responsables de la patologia al·lèrgica ha permès posar en valor el nostre projecte d'exercir una medicina de laboratori més enllà de l'aprovisionament de resultats analítics. La integració del conjunt de resultats analítics in vitro i de les dades clíniques del pacient és l'eix principal del nostre abordatge assistencial al pacient amb patologia al·lèrgica.
Addicionalment a l'àrea de Resposta Immunitària a Fàrmacs i Immunoal·lèrgia, realitzem un treball docent i de recerca amb projectes finançats, tant públics com privats.
 

Recursos de coneixement

Actualitat