Monitorització Farmacològica Integral de la Immunosupressió

Líders en les noves estratègies i tecnologies requerides per a una monitorització farmacològica personalitzada.

Formem part del grup de recerca: Trasplantament de fetge i viabilitat de l'empeltdel Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de malalties hepàtiques i digestives (CIBERehd), IDIBAPS. Les nostres línies de recerca principals són:


Identificació i validació de biomarcadors farmacodinàmics i biomarcadors predictius del risc de rebuig i evolució de l'empelt: 

Farmacodinàmics: biomarcadors que reflecteixen la resposta personal a cada fàrmac.

  • Nuclear factor of Activated T cells (NFAT)

Risc de rebuig: biomarcadors que s'alteren de forma primerenca i prediuen el risc de rebuig o pèrdua de funcionalitat de l'empelt que permeten millor elecció i ajustament de dosis del fàrmac immunosupressor en cada pacient.

  • Micro RNA (miRNA): mir-155. 
  • Quimoquines: CXCL-10 (IP-10).
  • Donor-derived cell-free DNA.

 

Determinació de fàrmacs a nivell intracel·lular i intratisular. 

 

Models de regressió logística que permeten una anàlisi de les dades més apropiades considerant les combinacions de variables farmacocinètiques, farmacodinàmiques i farmacogenètiques.


Farmacogenètica

Estudi de variables genètiques associats a l'expressió i l'activitat d'enzims de biotransformació i proteïnes reguladors del transport de fàrmacs. Estudiem l'associació entre aquestes variables genètiques i el requeriment de dosis de fàrmacs per evitar situacions d'ineficàcia terapèutica o toxicitat.

Recursos de coneixement

Actualitat