Monitorització Farmacològica Integral de la Immunosupressió

Líders en les noves estratègies i tecnologies requerides per a una monitorització farmacològica personalitzada.

Proves de catàleg

Quantificació d'immunosupressors a la sang:

 • Tacrolimus basal, sang total (Codi tarifari: 57950)
 • Everolimus basal, sang total (Codi tarifari:  80134)
 • Rapamicina basal, sang total (Codi tarifari:  80130 )
 • Ciclosporina basal, sang total (Codi tarifari:  57220)
 • Àcid micofenòlic (MPA) basal, plasma (Codi tarifari:  57067)

Determinació de les àrees sota la corba:

 • Tacrolimus àrea sota la corba, sang total (Codi tarifari: 57920)
 • Everolimus àrea sota la corba, sang total (Codi tarifari: 80155)
 • Rapamicina àrea sota la corba, sang total (Codi tarifari: 80135)
 • Ciclosporina àrea sota la corba, sang total (Codi tarifari: 57300)
 • Àcid micofenòlic (MPA) àrea sota la corba, plasma (Codi tarifari: 57068)

Quantificació d'immunosupressors a dry blood spot (DBS):

 • Tacrolimus basal, sang capil·lar 
 • Everolimus basal, sang capil·lar 
 • Rapamicina basal, sang capil·lar 
 • Ciclosporina basal, sang capil·lar 

Farmacogenètica

 • Polimorfismes del gen CYP3A5, sang total. Inclou determinacions CYP3A5*3, CYP3A5*1 (Codi tarifari:   80905)
 • Polimorfismes del gen CYP3A4, sang total. Inclou determinacions CYP3A4*1, CYP3A4*22, CYP3A4*1B (Codi tarifari:  80904)

Recursos de coneixement

Actualitat