Diagnòstic Prenatal i Postnatal mitjançant Tecnologia d'Arrays Cromosòmics

Innovem en tecnologia per abordar el diagnòstic de malalties genètiques en el període prenatal i postnatal.

Diagnòstic prenatal mitjançant anàlisi per array cromosòmic

Durant més de 30 anys, l'anàlisi citogenètica convencional ha estat considerada el mètode de primera línia per identificar alteracions cromosòmiques al diagnòstic genètic prenatal. Es caracteritza per requerir un procediment invasiu per obtenir cèl·lules fetals per detectar aneuploïdies i grans reordenaments estructurals (de mida superior a 5-10 Mb). Tot i ser una tècnica fiable, actualment els arrays cromosòmics identifiquen anomalies cromosòmiques al llarg del genoma amb una més resolució que el cariotip convencional i amb menys temps de resposta. Per això, al nostre laboratori el diagnòstic prenatal es realitza mitjançant array cromosòmic, la tècnica de citogenòmica més potent actualment per duplicar el rendiment diagnòstic de les tècniques prèvies en diagnòstic prenatal.

 

investigació

 

Diagnòstic postnatal mitjançant anàlisi per array cromosòmic

Al nostre laboratori disposem de l'eina de diagnòstic genètic més potent en el camp dels transtorns del desenvolupament, contribuint a fer efectiva l'atenció mèdica integral dels pacients. L'ús d'arrays cromosòmics en període postnatal per al diagnòstic etiològic de pacients amb discapacitat intel·lectual o autisme incrementa considerablement la capacitat de detecció d'alteracions en aquest tipus de pacients que prèviament no van mostrar anomalies a l'estudi de cariotip convencional .
 

Recursos de coneixement

Actualitat