Diagnòstic molecular aplicat a les malalties infeccioses

Diagnòstic molecular ràpid de patògens causants d'infeccions respiratòries, gastroenteritis i infeccions emergents

El diagnòstic molecular aplicat a les malalties infeccioses és una àrea de recerca dinàmica i en desenvolupament constant que ha revolucionat el diagnòstic clínic. Avui el diagnòstic molecular sindròmic és una realitat als laboratoris de microbiologia.

 

 

La PCR múltiple a temps real, adreçada a patògens causants d'un mateix quadre agilitza el diagnòstic, i permet fer el tractament adequat de forma més ràpida.

 

El darrer any

655
Determinacions de RT-PCR de dengue i chikungunya
5.300
Determinacions de PCR enteropatògens
2.200
Determinacions de virus respiratoris
600
Tipats de virus de la grip A
350
Determinacions de bacteris atípics

Proves rellevants realitzades

La introducció de les tècniques de PCR múltiple han permès estudiar microorganismes fins ara no estudiats, augmentar la sensibilitat en els ja existents i disminuir el temps de resposta.

Novetats tecnològiques

 

Tecnologia

 

  • Sistema semi-automatitzat de PCR múltiple en temps real
  • Amplificació isotèrmica mediada per bucle

Coneix la nostra tecnologia

Recursos de coneixement

Actualitat